Unit 2.1

Gelecek Zaman: Olumsuz


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Gelecek Zaman söylenilen işin bulunan zamandan sonra yapıldığını anlatan haber kipidir. Söz söylendikten sonra eylem gerçekleşecektir. Bunun dışında emir vermek, tehdit etmek gibi anlamları da sağlar.

Form

fiil kökü + “-mA” + “-AcAk” eki + şahıs eki
İnce ünlüler (e,i,ö,ü) → “-me”; Kalın ünlüler (a,ı,o,u) → “-ma

Fiil kökü: al-

Kişi Olumsuz
Ben Al-ma-y-acağ-ım
Sen Al-ma-y-acak-sın
O Al-ma-y-acak
Biz Al-ma-y-acağ-ız
Siz Al-ma-y-acak-sınız
Onlar Al-ma-y-acak-lar

Fiil kökü: git-

Kişi Olumsuz
Ben Git-me-y-eceğim
Sen Git-me-y-eceksin
O Git-me-y-ecek
Biz Git-me-y-eceğiz
Siz Git-me-y-eceksiniz
Onlar Git-me-y-ecekler

Example

  • Seni yarın aramayacağım.
  • Paella hazırlamayacaksın.
  • Seni aramayacak.
  • Yarın tatile gitmeyeceğiz.
  • Haftaya Barcelona’ya gitmeyeceksiniz.
  • Bu yaz İstanbul’a gitmeyecekler.

Use

Sadece fiil soylu sözcüklere gelir. Türkçede gelecek zamanı üç farklı anlamda kullanırız.

  1. eylem sonra yapılacağında
  2. emir vermek, tehdit etmek istediğimizde
  3. gereklilik kipinin yerine kullanmak istediğimizde

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans