Unit 5.2

Şimdiki Zamanın Hikâyesi: Soru


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Şimdiki Zamanın Hikâyesi, geçmişte belirli bir dönemde devam eden işleri anlatan zamandır. Bir cümle şeklinde kullanıldığı gibi bazen “-(y)ken”, “-dığında” zarf-fiilllerle iki cümle şeklinde de kullanılır.

Form

Şimdiki zamanın hikâyesinin soru hâli, şimdiki zaman ekinden sonra “mu” soru ekinin getirilmesiyle yapılır. Ek, bütün fiillerde aynı şekilde kullanılır, değişmez (3. çoğul kişi hariç). Şimdiki zamanın hikâyesinin soru hâli yapısı şu şekildedir:
fiil kökü + -(I)yor eki + soru eki + -DI eki + şahıs eki

Not: İstisnai bir durum olarak, üçüncü çoğul şahısta şahıs eki genellikle “-(I)yor” ekinden hemen sonra gelir.

Kişi Soru
Ben Bak-ı-yor mu-y-du-m
Sen Bak-ıyor mu-y-du-n
O Bak-ıyor mu-y-du
Biz Bak-ıyor mu-y-du-k
Siz Bak-ıyor mu-y-du-nuz
Onlar Bak-ıyor-lar mı-y-dı / Bak-ı-yor muy-du-lar

Example

  • Dün akşam mutsuz gözüküyor muydum?
  • Bu sabah kahve içiyor muydun?
  • Uçak kalkmadan önce pilot konuşuyor muydu?
  • Ankara’yı seviyor muyduk?
  • Madride gidiyor muydunuz?
  • Her yıl Türkiye’ye tatile gidiyor muydular? / gidiyorlar mıydı?

Use

Sadece fiil soylu sözcüklere gelir. Şimdiki zamanın hikâyesini şu durumlarda kullanırız:

  • Geçmişte bir dönem devam eden işleri anlatmak için
  • Geçmişte kesişen olaylardan bahsetmek için

Related

Türkçede geçmişte belirli bir dönemde devam eden işleri soran şimdiki zamanın hikayesi sorunun yanında inkar eden şimdiki zamanın hikayesi olumsuz ve anlatan şimdiki zamanın hikayesi olumlu da vardır.
A1 seviyesinde bu fiillere de bakabilirsiniz:
A2 seviyesinde şunlara da bakabilirsiniz:
B1 seviyesinde aşağıdaki fiillere de göz atabilirsiniz:

 

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans