Unit 3.2

Geniş Zamanın Hikâyesi: Olumsuz


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Geniş zamanın hikâyesi birleşik zamanlı çekimlerden biridir. Eylemin önceden düzenli olarak veya gerçekleşmekte olduğunu, artık devam etmediğini anlatır.

Form

Geniş zaman eki olumsuzluk eki “-mA” ile birleşir ve “-z sesine dönüşür. Geniş zamanın hikâyesinin olumsuz yapı formülü şu şekildedir:
fiil kökü + olumsuzluk eki (-mAz) + “-DI” eki + şahıs eki

Kişi Olumsuz
Ben Kaç-maz-dı-m
Sen Kaç-maz-dın
O Kaç-maz-dı
Biz Kaç-maz-dık
Siz Kaç-maz-dı-nız
Onlar Kaç-mazlar

 

Example

  • Eskiden gece geç uyumazdım.
  • Sütlü kahve içmezdin.
  • Bebek geceleri ağlamazdı.
  • Cuma günleri toplantı yapmazdık.
  • Çarşamba günü kütüphaneye gitmezdiniz.
  • Sınıfta çok etkinlik yapmazlardı.

Use

Geniş zamanın hikâyesi birleşik zamanlı çekimlerden biridir ve yüklem görevinde kullanılır. Eylem, geçmişte başlar ve bir süre devam eder. Türkçede şu durumda kullanılır:

  • Eskiden düzenli olarak yapılan, eski alışkanlıkların artık devam etmediğini anlatmak için

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans