Unit 3.2

Geniş Zamanın Hikâyesi: Olumsuz

Contributors

Introduction

Geniş zamanın hikâyesi birleşik zamanlı çekimlerden biridir. Eylemin önceden düzenli olarak veya gerçekleşmekte olduğunu, artık devam etmediğini anlatır.

Form

Geniş zaman eki olumsuzluk eki “-mA” ile birleşir ve “-z sesine dönüşür. Geniş zamanın hikâyesinin olumsuz yapı formülü şu şekildedir:
fiil kökü + olumsuzluk eki (-mAz) + “-DI” eki + şahıs eki

Kişi Olumsuz
Ben Kaç-maz-dı-m
Sen Kaç-maz-dın
O Kaç-maz-dı
Biz Kaç-maz-dık
Siz Kaç-maz-dı-nız
Onlar Kaç-mazlar

 

Example

  • Eskiden gece geç uyumazdım.
  • Sütlü kahve içmezdin.
  • Bebek geceleri ağlamazdı.
  • Cuma günleri toplantı yapmazdık.
  • Çarşamba günü kütüphaneye gitmezdiniz.
  • Sınıfta çok etkinlik yapmazlardı.

Use

Geniş zamanın hikâyesi birleşik zamanlı çekimlerden biridir ve yüklem görevinde kullanılır. Eylem, geçmişte başlar ve bir süre devam eder. Türkçede şu durumda kullanılır:

  • Eskiden düzenli olarak yapılan, eski alışkanlıkların artık devam etmediğini anlatmak için

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Translations

Lisans