Unit 1.1

Şimdiki Zaman (-mAktA): Olumsuz

Contributors

Introduction

Şimdiki zaman kipi eylemin içinde bulunulan zamanda başladığını ve devam ettiğini gösteren kiptir. Türkçede şimdiki zaman kipini karşılayan iki ek vardır. Bunlar “-(I)yor” ve “mAktA” ekleridir.

Türkçede “-mAktA” ekini “-(I)yor” ekine göre daha az kullanırız. İkisi de fiil soylu köklere gelir.

Form

Olumsuz hali “-mA” ekiyle yapılır.

Fiil Kökü + Olumsuzluk Eki + “mAktA” Eki + Şahıs Eki

Kişi Olumsuz
Ben Al-ma-makta-y-ım
Sen Al-ma-makta-sın
O Al-ma-makta
Biz Al-ma-makta-y-ız
Siz Al-ma-makta-sınız
Onlar Al-ma-makta-lar

Example

  • Şu an ödevimi yapmamaktayım.
  • Yanlış yönden gelmemektesin.
  • Şu an pilot konuşmamakta.
  • Ankara’ya doğru gelmemekteyiz.
  • Madrid’e gitmemektesiniz.
  • Türkiye’ye gelmemekteler.

Use

-mAktA” eki diğer şimdiki zaman eki “-(I)yor”a göre daha az kullanılır. Aynı kullanım alanına sahiptirler:

  • Eylemin konuşma esnasında devam ettiğini anlatır.
  • -mAktA’ eki daha çok resmî konuşma ve yazı dilinde kullanılır.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Translations

Lisans