Unit 3.1

Duyulan Geçmiş Zaman: Olumsuz

Contributors

Introduction

Geçmiş zaman bulunulan zamandan önce gerçekleşen olayları anlatır. Türkçede iki türlü geçmiş zaman vardır. Bunlardan biri de belirsiz (duyulan) geçmiş zamandır.

Belirsiz (duyulan) geçmiş zaman konuşanın, eylemin gerçekleştiğini başkasından duyduğu, sonradan öğrendiğini ya da sonradan fark ettiğini anlatan zamandır.

Form

Belirsiz geçmiş zamanın olumsuz hâli şu şekildedir:

fiil kökü + “-mA” eki + “-mIş” eki + şahıs eki

Kişi Olumsuz
Ben Uyu-ma-mış-ım
Sen Uyu-ma-mış- sın
O Uyu-ma-mış
Biz Uyu-ma-mış-ız
Siz Uyu-ma-mış-sınız
Onlar Uyu-ma-mış-lar

Example

  • Dün gece uyumamışım.
  • Bugün sütlü kahve içmemişsin.
  • Bebek gece ağlamamış.
  • Geçen hafta cuma günü toplantı yapmamışız.
  • Çarşamba günü kütüphaneye gitmemişsiniz.
  • Sınıfta çok soru sormamışlar.

Use

Fiil köklerine eklenir ve eylem yüklem görevine gelir. Belirsiz (duyulan) geçmiş zamanı şu durumlarda kullanırız:

  • eylemin gerçekleştiği başkasından duyulduğunda
  • konuşan kişi eylemi sonradan öğrendiğinde
  • konuşan kişi eylemi sonradan fark ettiğinde

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Translations

Lisans