Unit 9.1

Zarf Fiiller: -mAdAn


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Fiilimsiler, fiillerden türeyen sözcüklerdir ancak fiil çekim eklerini (şahıs eki, haber/dilek kipi) almayan, cümlede isim, sıfat veya zarf görevinde kullanılan kelimelerdir.

-mAdAn” zarf-fiili, fiilleri birbirine bağlar. Olumsuzluk gösteren durum ulaçlarındandır. Ana eylemin zarf-fiil almış eylemden bağımsız bir şekilde yapıldığını anlatır.

Form

-mAdAn” olumsuzluk bildiren bir fiilimsi olduğu için olumsuz biçimi yoktur. Yapı formülü şu şekildedir:

fiil kökü + “-mAdAn” eki

yapmadan, gelmeden, konuşmadan, görmeden

Example

  • Portakal suyumu içmeden okula gitmem.
  • Bir kilo patates almadan eve gelme.
  • Beni öpmeden işe gitmez.
  • Alışveriş listesi yapmadan markete gitmeyin.
  • Öğretmenimizden izin almadan gitmedik.
  • Ödevlerini yapmadan oynamadılar.

Use

-mAdAn” zarf-fiili diğer fiilimsiler gibi sadece fiillere gelir.Bu zarf-fiili şu durumlar için kullanırız:

  • Ana eylemin zarf-fiil eki almış eylemden bağımsız bir şekilde yapıldığını anlatmak için
  • -(y)Ip ve “-ArAk” zarf-fiilleri gibi fiilin tarzını anlatmak için
  • Ana eylemdeki hareketin zarf-fiil almış eylemden daha önce gerçekleştiğini anlatmak için

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans