Unit 6.2

İsim-Fiil (Mastar)


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Fiilimsiler, eylemlerin belirli ekler alıp ad, sıfat veya zarf görevinde kullanılan sözcüklerdir. Fiillere benzerler ancak fiiller gibi çekimlenemezler. Türkçede fiilimsiler isim-fiiller (mastar), sıfat-fiiller (ortaç) ve zarf-fiiller (bağ-fiil veya ulaç) olmak üzere üçe ayrılır.
İsim-fiiller fiillerden isim soylu sözcükler türetmemizi sağlar.

Form

İsim-fiiller diğer fiilimsiler gibi fiil soylu sözcüklere eklenip onları isim, sıfat veya zarf yaparlar. Olumsuzluk ekini alabilirler. İsim-fiil ekleri üç tanedir: -ma, -mak, -(y)ış

NOT: Bu isim-fiilleri ezberlemek için şu şifreleme kullanılabilir: mayışmak

OLUMLU
İsim-fiillerin olumlu yapı formülü şu şekildedir:

fiil kökü + -ma/-mak/-(y)ış eki

OLUMSUZ
İsim-fiillerin olumsuz yapı formülü şu şekildedir:

fiil kökü + -ma olumsuzluk eki + -ma/-mak/-(y)ış eki

Example

 • Olumlu
  • Yarın sinemaya  gitmek istemiyorum.
  • Kitap okumayı seviyorum.
  • Kedinin sandalyeye oturunu gördüm.
 • Olumsuz
  • Okula gitmemek için hasta numarası yapıyormuş.
  • Doktorlar spor yapmamayı önermiyor.
  • Okulun başlamayışı öğrencileri mutlu ediyor.

Use

İsim-fiiller Türkçede sıkça kullanılan eklerdir. Çeşitli görevlerde kullanılırlar:

 • İsimlerin tüm özelliklerini gösterirler; cümlede isim gibi kullanılırlar.
 • Kalıcı nesne, yer, iş veya kavram adı türetebilirler. Bunlar olumsuzluk eki alamaz.
 • “-ma” ekiyle türeyen isimler sıfat olarak kullanılabilirler.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans