Unit 6.2

İsim-Fiil (Mastar)

Introduction

Fiilimsiler, eylemlerin belirli ekler alıp ad, sıfat veya zarf görevinde kullanılan sözcüklerdir. Fiillere benzerler ancak fiiller gibi çekimlenemezler. Türkçede fiilimsiler isim-fiiller (mastar), sıfat-fiiller (ortaç) ve zarf-fiiller (bağ-fiil veya ulaç) olmak üzere üçe ayrılır.
İsim-fiiller fiillerden isim soylu sözcükler türetmemizi sağlar.

Form

İsim-fiiller diğer fiilimsiler gibi fiil soylu sözcüklere eklenip onları isim, sıfat veya zarf yaparlar. Olumsuzluk ekini alabilirler. İsim-fiil ekleri üç tanedir: -ma, -mak, -(y)ış

NOT: Bu isim-fiilleri ezberlemek için şu şifreleme kullanılabilir: mayışmak

OLUMLU
İsim-fiillerin olumlu yapı formülü şu şekildedir:

fiil kökü + -ma/-mak/-(y)ış eki

OLUMSUZ
İsim-fiillerin olumsuz yapı formülü şu şekildedir:

fiil kökü + -ma olumsuzluk eki + -ma/-mak/-(y)ış eki

Example

 • Olumlu
  • Yarın sinemaya  gitmek istemiyorum.
  • Kitap okumayı seviyorum.
  • Kedinin sandalyeye oturunu gördüm.
 • Olumsuz
  • Okula gitmemek için hasta numarası yapıyormuş.
  • Doktorlar spor yapmamayı önermiyor.
  • Okulun başlamayışı öğrencileri mutlu ediyor.

Use

İsim-fiiller Türkçede sıkça kullanılan eklerdir. Çeşitli görevlerde kullanılırlar:

 • İsimlerin tüm özelliklerini gösterirler; cümlede isim gibi kullanılırlar.
 • Kalıcı nesne, yer, iş veya kavram adı türetebilirler. Bunlar olumsuzluk eki alamaz.
 • “-ma” ekiyle türeyen isimler sıfat olarak kullanılabilirler.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Translations

Lisans