Unit 1.1

ol- fiili


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

İngilizcedeki “olmak” fiili Türkçede her zaman isme gelen bir ekle (şahıs eki) oluşturulur. Bu ekler, “-ım”, “-sın”, “-Iz”, “-sınız”, -lar” ekleridir; ismin ne olduğuna göre değişir.

Form

Şahıs ekleri yüklemden sonra gelir ve İngilizcedeki “olmak” fiiline benzer bir anlam sağlar.

Zamir Şahıs eki Örnek
Ben -ım Ben güzelim.
Sen -sın Sen güzelsin.
O O güzel.
Biz -ız Biz güzeliz.
Siz -sınız Siz güzelsiniz.
Onlar -lar Onlar güzeller.
 • Kişi zamiri genellikle düşer ve cümle içerisinde kullanılmaz.
  • Ben güzelim. – Güzelim.
  • Sen güzelsin. – Güzelsin.
  • O Güzel. – Güzel.
 • Eğer şahıs ekini sonu ünlüyle bitmiş bir isme getiriyorsak bazen iki ünlü yan yana gelebilir. Böyle durumlarda araya -y harfi girer.
  • Ben iyi-y-im.

Example

 • Kişi zamiri genellikle düşer
  • Üniversite son sınıf öğrencisiyim.
  • Sınıfın en güzel kızısın.
  • Yeni tanıştığım arkadaşım Fransız.
  • Okulun en çalışkan sınıfısınız.
  • Pizzayı bulan millet İtalyanlar.
 • İki ünlü yan yana geldiği durumlarda araya y harfi girer.
  • Üniversite son sınıf öğrencisiyim.
  • Sınıftın en uzun çocuklarıyız.
  • Ben ve kardeşim çok kısayız.

Use

Şahıs ekleri cümlenin yüklemine eklenerek cümlede kimden ya da neden söz edildiğini gösterir. Özne yüklemdeki ekten dolayı belli olduğundan, kişi zamirini genelde cümleden atarız.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans