Unit 5.1

Gelecek Zaman – Soru


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Gelecek zaman eylemde belirtilen işin veya hareketin henüz yapılmadığını, daha sonra yapılacağını anlatır.

Gelecek zamanda soru cümlesi eylemin daha sonra yapılıp yapılmayacağını sorgular.

Form

Gelecek zaman ekleri -acak, -ecek ekleridir. Gelecek zamanda soru cümlesi yapmak için gelecek zamanda çekimlenen fiile soru eki ekleriz.

Gelecek zamanda soru = (fiil + -acak, -ecek) (soru eki + şahıs eki)

Ben git-ecek mi-y-im Gidecek miyim?
Sen gel-ecek mi-sin Gelecek misin?
O bak-acak Bakacak mı?
Biz konuş-acak mı-yız Konuşacak mıyız?
Siz oku-y-acak mı-sınız Okuyacak mısınız?
Onlar gör-ecek-ler mi* Görecekler mi?

* “Onlar” kişi zamirini gelecek zaman ile kullanıyorken istisnai bir durum olarak şahıs eki soru ekinden sonra değil, gelecek zaman ekinden sonra gelir.

Example

  • Yarın okula geleyecek miyim?
  • Arkadaşım olacak mısın?
  • Bebek uyanacak mı?
  • Yarışmayı kazanacak mıyız?
  • Bu kış görüşecek misiniz?
  • Sabah ofise gelecekler mi?

Use

Fiilde bildirilen işin ve hareketin, içinde bulunulan zamandan sonra yapılacağını belirtir.

Emir anlamında kullanılabilir.

Fiilin yapılması gerektiğini anlatabilir.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans