Unit 9.1

-A Göre, -ce


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

-A göre edatı ve kişi zamirlerine getirilen -ce eki aynı anlamda kullanılır ve  görelik, görecelik, uygunluk, karşılaştırma anlamı verebilirler.

Form

 • -A göre isme eklenir.

İsim + -A göre

Kitap + -A göre Kitaba göre
Ders + -A göre Derse göre
 • -A göre kişi zamirlerine eklenir.
Ben + -A göre* Bana göre
Sen + -A göre* Sana göre
O + -A göre Ona göre
Biz + -A göre Bize göre
Siz + -A göre Size göre
Onlar + -A göre Onlara göre
 • -ce kişi zamirlerine eklenir.
Ben + -ce Bence
Sen + -ce Sence
O**
Biz + -ce Bizce
Siz + -ce Sizce
Onlar**

* İkinci tabloda kişi zamiri olan ben ve sen istisnai bir durum olarak -e eki getirilince bene veya sene olmak yerine bana ve sana halini alırlar.

** “O” ve “onlar-ce eki almaz. -ce ekini -e göre edatı karşılar.

Example

 • İsim + -A göre
  • Kitaba göre 15. sayfayı okuyacağız.
  • Doktora göre balık yemek sağlıklı.
  • Sütlü kahveye göre çay daha güzel.
 • -A göre kişi zamirlerine eklenir.
  • Bana göre sen daha güzelsin
  • Ona göre biyoloji dersi zor.
  • Size göre kahvaltı yapmak çok önemli.
 • -ce kişi zamirlerine eklenir.
  • Sence balık mı et mi?
  • Bizce kırmızı şarap içeilim.
  • Onlara göre bu ev çok küçük.

Use

 • Kişi zamirlerinden sonra gelerek kişilere göre değişen fikirleri belirtirler.
 • Bir şeylerin belli bir açıdan uygunluğunu anlatmaya çalışırken kullanılırlar.
 • -A göre” edatı ve “-ce” eki kişi zamirlerine eklenir.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans