Unit 9.1

-A Göre, -ce


Print This Post Print This Post Contributors

Introduction

-A göre edatı ve kişi zamirlerine getirilen -ce eki aynı anlamda kullanılır ve  görelik, görecelik, uygunluk, karşılaştırma anlamı verebilirler.

Form

 • -A göre isme eklenir.

İsim + -A göre

Kitap + -A göre Kitaba göre
Ders + -A göre Derse göre
 • -A göre kişi zamirlerine eklenir.
Ben + -A göre* Bana göre
Sen + -A göre* Sana göre
O + -A göre Ona göre
Biz + -A göre Bize göre
Siz + -A göre Size göre
Onlar + -A göre Onlara göre
 • -ce kişi zamirlerine eklenir.
Ben + -ce Bence
Sen + -ce Sence
O**
Biz + -ce Bizce
Siz + -ce Sizce
Onlar**

* İkinci tabloda kişi zamiri olan ben ve sen istisnai bir durum olarak -e eki getirilince bene veya sene olmak yerine bana ve sana halini alırlar.

** “O” ve “onlar-ce eki almaz. -ce ekini -e göre edatı karşılar.

Example

 • İsim + -A göre
  • Kitaba göre 15. sayfayı okuyacağız.
  • Doktora göre balık yemek sağlıklı.
  • Sütlü kahveye göre çay daha güzel.
 • -A göre kişi zamirlerine eklenir.
  • Bana göre sen daha güzelsin
  • Ona göre biyoloji dersi zor.
  • Size göre kahvaltı yapmak çok önemli.
 • -ce kişi zamirlerine eklenir.
  • Sence balık mı et mi?
  • Bizce kırmızı şarap içeilim.
  • Onlara göre bu ev çok küçük.

Use

 • Kişi zamirlerinden sonra gelerek kişilere göre değişen fikirleri belirtirler.
 • Bir şeylerin belli bir açıdan uygunluğunu anlatmaya çalışırken kullanılırlar.
 • -A göre” edatı ve “-ce” eki kişi zamirlerine eklenir.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Translations


Contributors

Lisans