Unit 5.2

Edatlar: “dışında, -(n)dan başka, -(n)In yanında/yanı sıra”

Advertising

Introduction

İlgeçler tek başlarına bir anlam taşımayan; fakat cümle içerisinde anlam kazanan sözcüklerdir. Bu ilgeç yapıları, isim-fiil ekleri ve iyelik ekleri ile beraber kullanılabilirler.

Form

Edatlar sadece ad soylu kelimelerden sonra kullanılır. Fiil kökünün fiilimsi eki aldığı zaman isim görevinde olduğu unutulmamalıdır. Yapı formülü iki şekildedir:

fiil kökü+ “-mak” mastar eki + “dışında, -dan başka

fiil kökü+ “-ma” isim-fiil eki + iyelik eki + dışında/-(n)dan başka/-(n)ın yanında/yanı sıra

Use

Bu edatlar eklendikleri adın gösterdiği kişi veya nesnelerin öteki kişi veya nesnelerden ayrılışını gösterir. Bu ilgeçlerin tek kullanımları mevcuttur:

  1. Eklendikleri adın diğer kişi veya nesnelerden farklılığını gösterir. “Birlikte” ya da “ek olarak” anlamı verir.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans