Unit 5.2

Edatlar: “dışında, -(n)dan başka, -(n)In yanında/yanı sıra”

Contributors

Introduction

İlgeçler tek başlarına bir anlam taşımayan; fakat cümle içerisinde anlam kazanan sözcüklerdir. Bu ilgeç yapıları, isim-fiil ekleri ve iyelik ekleri ile beraber kullanılabilirler.

Form

Edatlar sadece ad soylu kelimelerden sonra kullanılır. Fiil kökünün fiilimsi eki aldığı zaman isim görevinde olduğu unutulmamalıdır. Yapı formülü iki şekildedir:

fiil kökü+ “-mak” mastar eki + “dışında, -dan başka

fiil kökü+ “-ma” isim-fiil eki + iyelik eki + dışında/-(n)dan başka/-(n)ın yanında/yanı sıra

Use

Bu edatlar eklendikleri adın gösterdiği kişi veya nesnelerin öteki kişi veya nesnelerden ayrılışını gösterir. Bu ilgeçlerin tek kullanımları mevcuttur:

  1. Eklendikleri adın diğer kişi veya nesnelerden farklılığını gösterir. “Birlikte” ya da “ek olarak” anlamı verir.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Translations

Lisans