Unit 5.1

Zarflar: (yalnız, yalnızca, sadece, ancak)

Contributors

Introduction

Belirteçler, fiili durum, zaman, miktar gibi yönlerden etkileyen ifadelerdir. “yalnız, yalnızca, sadece, ancak”, belirteçleri cümledeki eylem gerçekleşmesi için tek bir kişi, bir zaman, bir durum vb. nin olduğunu anlatırlar; eylemin yapılabilirliğini cümlenin birleştirici öğesine göre kısıtlarlar.

Form

Belirteçler için herhangi bir yapı formülü yoktur; cümlede her yere gelebilirler; çoğunlukla vurgulanan ögenin hemen öncesinde kullanılırlar. Genel yapı formülü şu şekildedir:

yalnız/yalnızca/sadece/ancak + vurgulanan öge (ad öbeği, zarf)

Use

Bu belirteçlerin temel olarak bir kullanımı vardır:

  1. Eylemin tek bir kişi tarafından, tek bir zamanda veya tek bir durumda gerçekleştiğini veya gerçekleşeceğini anlatır. Diğer olasılıklar dışlanır.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Translations


Contributors

Lisans