Unit 4.1

Sürerlik Fiilleri

Advertising

Introduction

Sürerlik fiili, kurallı birleşik fiillerden (yeterlik, tezlik, sürerlik ve yaklaşma) biridir. Diğer kurallı birleşik fiiller de olduğu gibi yardımcı eylem anlamını kaybeder. Eylem bir süre aralıksız devam eder.

Form

Fiil köküne “-(y)adur-”, “-(y)akal-”, “-(y)agel-” eklerinden biri getirilir. Sonra haber kipleri ve şahıs eki getirilir. Olumsuz ve soru biçimleri kullanılmamaktadır.

OLUMLU

Sürerlik fiilinin olumlu hâli şu şekildedir:

fiil kökü + “-(y)adur-/-(y)akal-/-(y)agel-”+ haber/dilek kipi + şahıs eki

Kişi Söylenmek Gitmek Şaşırmak
Ben Söylen+ egel+ir+im Gid+edur+a+yım Şaş+akal+dı+m
Sen Söylen+ egel+ir+sin Gid+edur Şaş+akal+dı+n
O Söylen + egel +ir Gid+edur+sun Şaş+akal+dı
Biz Söylen + egel+ir+iz Gid+edur+a+lım Şaş+akal+dı+k
Siz Söylen+egel+ir+siniz Gid+edur+unuz Şaş+akal+dı+nız
Onlar Söylen + egel+ir+ler Gid+edur+sunlar Şaş+akal+dı+lar

Use

Sürerlik fiili bahsedilen işin, hareketin bitmediğini, devam ettiğini anlatır. Bu yüzden tek bir kullanım alanı vardır:

  1. Bahsedilen eylem bir süre kesintisiz devam ederken kullanılır.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans