Unit 4.2

Introduction

Tezlik fiili, kurallı birleşik fiillerden (yeterlik, tezlik, sürerlik ve yaklaşma) biridir. Diğer kurallı birleşik fiillerde olduğu gibi tezlik fiilinde de yardımcı fiil anlamını yitirir. Çabukluk, aniden olma ya da önemsememe, gelişigüzel yapma anlamı katar.

Form

Tezlik fiili “-(y)ıver-” yardımcı fiilidir. Kurallı birleşik fiillerden biri olan tezlik fiilinde “tezlik fiili” ve “dilek/haber kipleri” beraber kullanılır. Yardımcı fiilin dört farklı şekli vardır:

Tezlik Fiilinin olumlu hâli şu şekildedir:

fiil kökü + “-(y)ıver-” + dilek/haber kipi + şahıs eki

Kişi Olumlu
Ben Bitir-iver-di-m
Sen Bitir-iver-di-n
O Bitir-iver-di
Biz Bitir-iver-di-k
Siz Bitir-iver-di-niz
Onlar Bitir-iver-di-ler

Use

Türkçede tezlik fiilleri fiilin hemen yapıldığını belirtmek için kullanılır. Bunun dışında da kullanım alanları vardır:

  1. Çabukluk bildirmekte
  2. Aniden, beklenmeyen bir olay hakkında
  3. Önemsememe, gelişigüzel yapma bildirmekte

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Translations

Lisans