Unit 10.2

Zarf-Fiiller: “-dık+ İyelik Eki + gibi”

Advertising

Introduction

Birleşik zarf-fiillerden biridir. Benzerlik, yanı sıralık, eklendiği eylemin ana eylemden hemen öncesinde gerçekleştiği, yanı sıralık veya eklendiği fiilin ana tümce ile benzerliğini anlatır.

Form

-dık” sıfat-fiili, “iyelik eki” ve “gibi” edatının birleşmesi ile oluşmuştur. Diğer zarf-fiiller gibi sadece olumlu ve olumsuz halleri vardır.

OLUMLU

Bu zarf-fiilin olumlu yapı formülü şu şekildedir:

fiil kökü + “-dık” eki + iyelik eki + gibi

OLUMSUZ

Bu zarf-fiilin olumsuz yapı formülü şu şekildedir:

fiil kökü + “-ma” eki + “-dık” eki + iyelik eki + gibi

Örnek Çekimler

fiil kökü: kapat-

Kişi Olumlu Olumsuz
Ben Kapat-tığ+ım gibi Kapat-ma-dığ+ım gibi
Sen Kapat-tığ+ın gibi Kapat-ma-dığ+ın gibi
O Kapat-tığ+ı gibi Kapat-ma-dığ+ı gibi
Biz Kapat-tığ+ımız gibi Kapat-ma-dığ+ımız gibi
Siz Kapat-tığ+ınız gibi Kapat-ma-dığ+ınız gibi
Onlar Kapat-tık+ları gibi Kapat-ma-dık+ları gibi

Fiil kökü: düşün-

Kişi Olumlu Olumsuz
Ben Düşün-düğ+üm gibi Düşün-me-diğ+im gibi
Sen Düşün-düğ+ün gibi Düşün-me-diğ+in gibi
O Düşün-düğ+ü gibi Düşün-me-diğ+i gibi
Biz Düşün-düğ+ümüz gibi Düşün-me-diğ+imiz gibi
Siz Düşün-düğ+ünüz gibi Düşün-me-diğ+iniz gibi
Onlar Düşün-dük+leri gibi Düşün-me-dik+leri gibi

Use

-dık+ iyelik eki + gibi” ulacı Türkçede çeşitli farklı anlamlarda kullanılır. Şu durumlarda bu zarf-fiili kullanırız:

  1. eklendiği fiilin ana tümce ile benzerliğini göstermek için
  2. eylemlerin art arda olduğunu anlatmak için
  3. eklendiği fiilin ana fiille birlikte olduğunu veya olmadığını, ayrıca, yanı sıra anlamı katmak için

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans