Unit 1.1

İsim Cümlelerinde Olumsuzluk: “Değil” Koşacı

Contributors

Introduction

Olumsuzluk fiil soylu ve isim soylu sözcüklerde farklı eklerle kullanılır. İsim cümlelerinde olumsuz yapmak için “değil” koşacı kullanılır. Koşaç cümlelerinde “i” fiilinin olumsuzudur. Çeşitli olumsuzluk yapıları kurmak üzere kullanılır. Ayrıca “değil” zaman çekimli eylemlere gelerek vurgu yapabilir.

Form

Değil koşacı hem isim cümlelerinde hem fiil cümlelerinde kullanılabilir. Her zaman kendisinden önce gelen kelimeden ayrı yazılır; her zaman “değil” biçiminde kullanılır.

İsim Cümlelerinde “Değil Koşacı”

İsimler şahıs ekinden sonra bildirme eki “-dır” alır; ancak konuşma dilinde pek kullanılmaz. 3. çoğul şahısta iki farklı kullanım vardır. “değil” koşaçlı isim cümlelerinin yapı formülü şu şekildedir:

isim kökü + “değil” + şahıs eki + “-dır” eki

Kişi Güzel
Ben Güzel değil+im+dir
Sen Güzel değil+sin+dir
O Güzel değil+dir
Biz Güzel değil+iz+dir
Siz Güzel değil+siniz+dir
Onlar Güzel değil+ler+dir / Güzel değil+dir+ler

Use

İsim cümleleri fiil cümlelerinden farklı bir şekilde olumsuzluk eki alır. Olumsuzluk eki “değil”dir. Olumsuzluk koşacı “değil”in üç ana kullanımı vardır:

  1. İsim cümlelerinde olumsuzluk bildirir.
  2. Fiil cümlelerinde anlamı vurgular.
  3. Tümce ögelerini karşıtlık içerisinde vurgular ve olumsuz yapar.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Translations


Contributors

Lisans