Unit 8.1

Zarf-Fiiller: “-maksızın”

Advertising

Introduction

Birleşik zarf-fiillerden biridir. Eylemi durum yönünden belirtir. “-madan” zarf-fiili ile aynı anlama sahiptir. “-madan” yapısına göre daha seyrek kullanılır.Asıl fiildeki hareketin eki alan fiildeki harekete bağlı olmadan gerçekleştiği anlamı verir.

Form

-mak” isim-fiil eki, “-sız” yoksunluk eki ve Eski Türkçede olan vasıta hâl ekinin (-In) birleşmesiyle oluşmuştur. Her zaman olumlu fiil köküne gelir.

OLUMLU

-maksızın” ulacının olumlu yapı formülü şu şekildedir:

fiil kökü + “maksızın” zarf-fiil eki

düşün+meksizin, dinle+meksizin, konuş+maksızın, farkında ol+maksızın

Use

“-maksızın” zarf-fiili “-madan” zarf-fiiliyle aynı anlama sahiptir. Kendisinden sonra gelen fiili durum yönünden etkiler. Sadece bir kullanım alanı vardır:

  1. Fiili tarz yönünden anlatır. Asıl fiildeki eylemin eki almış fiil olmadan gerçekleştiğini belirtir.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans