Unit 8.1

Zarf-Fiiller: -y-ken/-iken

Introduction

Fiillere gelen zarf fiil eklerinden biridir ve zaman ifade eder. Belirli (görülen) geçmiş zaman (-dı) eki hariç her haber kipinden sonra kullanılabilir. İsim soylu sözcüklere de gelebilir.

Form

Asıl hâli “iken”dir ve kelimeden ayrı yazılmaktadır, ancak modern Türkçede daha çok “-(y)ken” şeklinde ek olarak kullanılır. Ek, eğer kelimenin son eki ünlü ile bitiyorsa “-yken”, ünsüz ile bitiyorsa “-ken” hâlini alır.

Çalışır iken > Çalışırken

Türkiye’de iken > Türkiye’deyken

OLUMLU

Bu zarf-fiilin sadece olumlu yapı formülü vardır:

fiil/isim kökü + “-y(ken)/ iken

gülerken, gelirken, gençken, yaşlıyken

Use

-(y)ken” zarf-fiili Türkçede sıkça kullanılan ulaçlardandır. Genel olarak zaman belirtmek için kullanırız. Zaman anlamı dışında başka anlamları da karşılar.

  1. cümleye zaman anlamı katar.
  2. geçmişte kesişen olaylardan bahsedebilir.
  3. karşıt durumlardan bahsedebilir (geniş zaman çekimli bir fiile eklendiğinde).

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Translations

Lisans