Adlaştırma: (-ma/-dık/-(y)acak+ İyelik Eki+ -(n)a/-(n)da/-(n)dan/-(n)ı

Bildirme Eki: Olumlu

Bildirme Eki: Olumsuz

Cümlenin Ögeleri: Özne

Dilek Kipi: Olumlu

Dilek Kipi: Olumsuz

Dilek Kipi: Soru

Dilek Kipinin Hikâyesi: Olumlu

Dilek Kipinin Hikâyesi: Olumsuz

Dilek Kipinin Hikâyesi: Soru

Dolaylı Anlatım (Bütün Zamanlar)

Dolaylı Anlatım (Evet-Hayır Soruları)

Fiillerde Çatı

Hikâye Birleşik Zamanı Olumsuz

Hikâye Birleşik Zamanı Soru

Hikâye Birleşik Zamanı: Olumlu

İşteşlik Zamiri

Özne Yüklem İlişkisine Göre Fiiller: İşteş Fiil Soru

Özne Yüklem İlişkisine Göre Fiiller: Olumlu İşteş Fiil

Özne Yüklem İlişkisine Göre Fiiller: Olumsuz İşteş Fiil

Özne-Yüklem İlişkisine Göre Fiiller: Edilgen Fiil

Özne-Yüklem İlişkisine Göre Fiiller: Etken Fiil

Rivayet Birleşik Zamanı: Olumlu

Rivayet Birleşik Zamanı: Olumsuz

Rivayet Birleşik Zamanı: Soru

Şartlı Birleşik Zaman: Olumlu

Şartlı Birleşik Zaman: Olumsuz

Sebep-Sonuç Edatları: Dolayı, Nedeniyle, Yüzünden, Diye

Tarafından/ -Ca Öbeği

Yapılarına Göre İsimler: Basit İsim

Yapılarına Göre İsimler: Birleşik İsimler

Yapılarına Göre İsimler: Türemiş İsim

Zarf-Fiiller: -y-ken/-iken

Zarf-Fiiller: “-dık/ -(y)acak + İyelik Eki + için”

Zarf-Fiiller: “-dık/ -(y)acak+ iyelik eki -(n) dan”

Zarf-Fiiller: (-dık/-(y)acak + İyelik Eki + hâlde)

Zıtlık Edatları: “-(y)A rağmen/karşın”

Zıtlık Edatları: “-sa da/bile”

Zorunluluk Kipleri: Olumlu

Zorunluluk Kipleri: Olumsuz