Unit 2.1

Rivayet Birleşik Zamanı: Olumsuz

Advertising

Introduction

Çekimli fiiller, taşıdıkları kip sayısına göre basit veya birleşik zamanlı fiiller olarak iki gruba ayrılır. Birleşik zaman birden fazla kip eki alan eylemlerdir.

Rivayet birleşik zamanı, eklendiği cümlede eylemin başkasından duyulduğunu veya sonradan fark edildiğini anlatır.

Form

Birleşik zamanlı fiil, ek fiil ve kip ekinin bir araya gelmesiyle yapılır. Rivayet birleşik zamanı eki “-mış”tır. Emir kipi ve görülen geçmiş zaman kipinin dışında bütün kiplerin rivayet şekilleri vardır.

Rivayet birleşik zamanının olumsuz yapı formülü şu şekildedir:
fiil kökü + “-ma” eki + haber/dilek kipi + “-mış” eki + şahıs eki

Use

Rivayet birleşik zamanı geçmişte yaşanmış bir olayın anlatımında kullanılır. Hikâye birleşik zamanından farklı olarak kişi olayı görmez; başka bir kişiden duyar ya da sonradan fark eder. Bu yüzden Türkçede rivayet birleşik zamanı iki durum için kullanılır:

  1. konuşan kişinin eylemi başkasından duyduğunu anlatmak için
  2. bahsedilen eylemin sonradan fark edildiğini göstermek için

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans