Unit 6.1

Zarf-Fiiller: “-dık/ -(y)acak+ iyelik eki -(n) dan”

Introduction

Sadece fiil soylu sözcüklere gelen birleşik yapılı bir zarf-fiildir. Bu zarf-fiil eklendiği tümceye eylemin neden yapıldığına, olduğuna dair sebep bildirir.

Form

Bu zarf-fiil “-dık/-(y)aсak” sıfat-fiilleri, “iyelik eki” ve “-(n)dan” hal ekinin birleşiminden oluşmuştur. Diğer zarf-fiiller gibi sadece olumlu ve olumsuz halleri vardır.

OLUMLU
İyelik eki ünlü bir harfle bitiyorsa hâl ekinden önce “zamir n’si” eklenir. Bu zarf-fiilin olumlu yapı formülü şu şekildedir:
fiil kökü+ “-dık/-(у)aсak” + iyelik eki + “-(n)dan

Kişi Sevmek Yapmak
Ben Sev-diğ+im+den Yap-acağ-ım+dan
Sen Sev-diğ+in+den Yap-acağ-ın+dan
O Sev-diğ+i+n+den Yap-acağ-ı+n+dan
Biz Sev-diğ+imiz+den Yap-acağ-ımız+dan
Siz Sev-diğ+iniz+den Yap-acağ-ınız+dan
Onlar Sev-dik+leri+n+den Yap-acak+ları+n+dan

OLUMSUZ
İyelik eki ünlü bir harfle bitiyorsa hal ekinden önce “zamir n’si” eklenir. Bu zarf-fiilin olumsuz yapı formülü şu şekildedir:
fiil kökü + “-ma” eki+ “-dık/-(у)aсak” + iyelik eki + “-(n)dan

Kişi Sevmek Yapmak
Ben Sev-mediğ+im+den Yap-ma-y-acağ-ım+dan
Sen Sev-mediğ+in+den Yap-ma-y-acağ-ın+dan
O Sev-mediğ+i+n+den Yap-ma-y-acağ-ı+n+dan
Biz Sev-mediğ+imiz+den Yap-ma-y-acağ-ımız+dan
Siz Sev-mediğ+iniz+den Yap-ma-y-acağ-ınız+dan
Onlar Sev-medik+leri+n+den Yap-ma-y-acak+ları+n+dan

Use

  1. Eylemin neden yapıldığına dair sebep belirtirken “-dık + iyelik eki + -(n)dan” zarf-fiili kullanılır.
  2. Gelecekte olacak bir eyleme dair sebep belirtirken “-(y)acak + iyelik eki + -(n)dan” zarf-fiili kullanılır.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Translations

Lisans