Unit 6.1

Zarf-Fiiller: “-dık/ -(y)acak+ iyelik eki -(n) dan”

Advertising

Introduction

Sadece fiil soylu sözcüklere gelen birleşik yapılı bir zarf-fiildir. Bu zarf-fiil eklendiği tümceye eylemin neden yapıldığına, olduğuna dair sebep bildirir.

Form

Bu zarf-fiil “-dık/-(y)aсak” sıfat-fiilleri, “iyelik eki” ve “-(n)dan” hal ekinin birleşiminden oluşmuştur. Diğer zarf-fiiller gibi sadece olumlu ve olumsuz halleri vardır.

OLUMLU
İyelik eki ünlü bir harfle bitiyorsa hâl ekinden önce “zamir n’si” eklenir. Bu zarf-fiilin olumlu yapı formülü şu şekildedir:
fiil kökü+ “-dık/-(у)aсak” + iyelik eki + “-(n)dan

Kişi Sevmek Yapmak
Ben Sev-diğ+im+den Yap-acağ-ım+dan
Sen Sev-diğ+in+den Yap-acağ-ın+dan
O Sev-diğ+i+n+den Yap-acağ-ı+n+dan
Biz Sev-diğ+imiz+den Yap-acağ-ımız+dan
Siz Sev-diğ+iniz+den Yap-acağ-ınız+dan
Onlar Sev-dik+leri+n+den Yap-acak+ları+n+dan

OLUMSUZ
İyelik eki ünlü bir harfle bitiyorsa hal ekinden önce “zamir n’si” eklenir. Bu zarf-fiilin olumsuz yapı formülü şu şekildedir:
fiil kökü + “-ma” eki+ “-dık/-(у)aсak” + iyelik eki + “-(n)dan

Kişi Sevmek Yapmak
Ben Sev-mediğ+im+den Yap-ma-y-acağ-ım+dan
Sen Sev-mediğ+in+den Yap-ma-y-acağ-ın+dan
O Sev-mediğ+i+n+den Yap-ma-y-acağ-ı+n+dan
Biz Sev-mediğ+imiz+den Yap-ma-y-acağ-ımız+dan
Siz Sev-mediğ+iniz+den Yap-ma-y-acağ-ınız+dan
Onlar Sev-medik+leri+n+den Yap-ma-y-acak+ları+n+dan

Use

  1. Eylemin neden yapıldığına dair sebep belirtirken “-dık + iyelik eki + -(n)dan” zarf-fiili kullanılır.
  2. Gelecekte olacak bir eyleme dair sebep belirtirken “-(y)acak + iyelik eki + -(n)dan” zarf-fiili kullanılır.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans