Unit 1.2

Şartlı Birleşik Zaman: Olumsuz

Advertising

Introduction

Çekimli fiiller, taşıdıkları kip sayısına göre basit veya birleşik zamanlı fiiller olarak iki gruba ayrılır. Birleşik zaman birden fazla kip eki alan eylemlerdir.

Şartlı birleşik zaman eki eklendiği eylemin ana tümcenin koşulu olduğunu bildirir.

Form

 Şartlı birleşik zamanın olumsuz yapı formülü şu şekildedir:
fiil kökü + “-ma” eki + haber/dilek kipi + “-sa” eki + şahıs eki

Use

Türkçede şart eki “-sa”dır. Başka bir kip ekiyle kullanıldığında da koşul bildirir. Eklendiği eylemin ana cümlenin eyleminin koşulu olduğunu bildirir.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans