Unit 10.2

Bildirme Eki: Olumlu

Introduction

Bildirme eki (bildirme koşacı), cümledeki yargıyı daha çok vurgulamayı, bazı durumlarda ihtimal belirtmeyi ve konuşan kişinin bahsedilen konuya katılmasını sağlar.

Form

Birleşik zamanlarda olduğu gibi bildirmede de iki farklı kip kullanılır.

Şimdiki Zaman/Belirsiz Geçmiş Zaman/Gelecek Zaman/Gereklilik Kipi (-mAlı) + “-dır” Bildirme Eki

Use

Bildirme eki Türkçede sıkça kullanılan eklerden biridir. Cümlede yükleme gelerek aşağıdaki anlamları sağlamak için kullanılır:

  1. cümleye kesinlik anlamı sağlamada
  2. cümleye ihtimal anlamı sağlamada
  3. cümleye beklenti anlamı sağlamada

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Translations

Lisans