Unit 3.2

Geniş Zamanın Hikâyesi: Olumlu


Print This Post Print This Post Contributors

Introduction

Geniş zamanın hikâyesi birleşik zamanlı çekimlerden biridir. Eylemin önceden düzenli olarak veya gerçekleşmekte olduğunu, artık devam etmediğini anlatır.

Form

Geniş zaman ekiyle (görülen) geçmiş zaman ekinin birleşmesiyle oluşmuştur.

Geniş zamanın hikâyesinin olumlu yapı formülü şu şekildedir:

fiil kökü + “-(A/I)rdI” eki + şahıs eki

Kişi Olumlu
Ben Kaç-ar-dı-m
Sen Kaç-ar-dı-n
O Kaç-ar-dı
Biz Kaç-ar-dı-k
Siz Kaç-ar-dı-nız
Onlar Kaç-ar-lar-dı

Example

  • Eskiden gece geç uyurdum.
  • Sütlü kahve içerdin.
  • Bebek gece ağlardı.
  • Cuma günleri toplantı yapardık.
  • Çarşamba günü kütüphaneye giderdiniz.
  • Sınıfta çok etkinlik yaparlardı.

Use

Geniş zamanın hikâyesi birleşik zamanlı çekimlerden biridir ve yüklem görevinde kullanılır. Eylem, geçmişte başlar ve bir süre devam eder. Türkçede şu durumda kullanılır:

  • Eskiden düzenli olarak yapılan eski alışkanlıkların artık devam etmediğini anlatmak için

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Translations


Contributors

Lisans