Unit 3.2

Geniş Zamanın Hikâyesi: Olumlu


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Geniş zamanın hikâyesi birleşik zamanlı çekimlerden biridir. Eylemin önceden düzenli olarak veya gerçekleşmekte olduğunu, artık devam etmediğini anlatır.

Form

Geniş zaman ekiyle (görülen) geçmiş zaman ekinin birleşmesiyle oluşmuştur.

Geniş zamanın hikâyesinin olumlu yapı formülü şu şekildedir:

fiil kökü + “-(A/I)rdI” eki + şahıs eki

Kişi Olumlu
Ben Kaç-ar-dı-m
Sen Kaç-ar-dı-n
O Kaç-ar-dı
Biz Kaç-ar-dı-k
Siz Kaç-ar-dı-nız
Onlar Kaç-ar-lar-dı

Example

  • Eskiden gece geç uyurdum.
  • Sütlü kahve içerdin.
  • Bebek gece ağlardı.
  • Cuma günleri toplantı yapardık.
  • Çarşamba günü kütüphaneye giderdiniz.
  • Sınıfta çok etkinlik yaparlardı.

Use

Geniş zamanın hikâyesi birleşik zamanlı çekimlerden biridir ve yüklem görevinde kullanılır. Eylem, geçmişte başlar ve bir süre devam eder. Türkçede şu durumda kullanılır:

  • Eskiden düzenli olarak yapılan eski alışkanlıkların artık devam etmediğini anlatmak için

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans