Unit 1.2

Şimdiki Zamanın Rivayeti: Olumlu


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Birleşik zamanlı fiil çekimlerinden biridir. Konuşanın şu anda gerçekleşmekte olan eylemi başkasından duyduğunu, sonradan öğrendiğini ya da sonradan fark ettiğini anlatır.

Form

Şimdiki zaman eki olan “-(I)yor” ve belirsiz geçmiş zaman eki olan “-muş” eki ile yapılır. Şimdiki zamanın hikayesi yapı formülü şu şekildedir:

fiil kökü + “-(I)yormuş” eki + şahıs eki

Not: Üçüncü çoğul şahısta, şahıs eki şimdiki zaman ekiyle belirsiz geçmiş zaman eki arasına girerek, ek ‘-(I)yorlarmış‘ hâlini alır.

Kişi Olumlu
Ben Sor-uyormuşum
Sen Sor-uyormuşsun
O Sor-uyormuş
Biz Sor-uyormuşuz
Siz Sor-uyormuşsunuz
Onlar Sor-uyorlarmış / Sor-uyor-muş-lar

Example

  • Uykumda konuşuyormuşum.
  • Paella seviyormuşsun.
  • Seni arıyormuş.
  • Yarın tatile gidiyormuşuz.
  • Haftaya Barcelona’ya geliyormuşsunuz.
  • Bu yaz İstanbul’a gidiyorlarmış.

Use

Şimdiki zamanın rivayeti birleşik zamanlı fiildir ve fiil soylu sözcüklere gelir. Bu fiil çekimi aşağıdaki durumlarda kullanılır:

  • eylemin başkasından duyulduğunu, sonradan öğrenildiğini anlattığımız zaman
  • eylemin sonradan fark edildiğini anlattığımız zaman

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans