Unit 1.2

Şimdiki Zamanın Rivayeti: Olumlu

Contributors

Introduction

Birleşik zamanlı fiil çekimlerinden biridir. Konuşanın şu anda gerçekleşmekte olan eylemi başkasından duyduğunu, sonradan öğrendiğini ya da sonradan fark ettiğini anlatır.

Form

Şimdiki zaman eki olan “-(I)yor” ve belirsiz geçmiş zaman eki olan “-muş” eki ile yapılır. Şimdiki zamanın hikayesi yapı formülü şu şekildedir:

fiil kökü + “-(I)yormuş” eki + şahıs eki

Not: Üçüncü çoğul şahısta, şahıs eki şimdiki zaman ekiyle belirsiz geçmiş zaman eki arasına girerek, ek ‘-(I)yorlarmış‘ hâlini alır.

Kişi Olumlu
Ben Sor-uyormuşum
Sen Sor-uyormuşsun
O Sor-uyormuş
Biz Sor-uyormuşuz
Siz Sor-uyormuşsunuz
Onlar Sor-uyorlarmış / Sor-uyor-muş-lar

Example

  • Uykumda konuşuyormuşum.
  • Paella seviyormuşsun.
  • Seni arıyormuş.
  • Yarın tatile gidiyormuşuz.
  • Haftaya Barcelona’ya geliyormuşsunuz.
  • Bu yaz İstanbul’a gidiyorlarmış.

Use

Şimdiki zamanın rivayeti birleşik zamanlı fiildir ve fiil soylu sözcüklere gelir. Bu fiil çekimi aşağıdaki durumlarda kullanılır:

  • eylemin başkasından duyulduğunu, sonradan öğrenildiğini anlattığımız zaman
  • eylemin sonradan fark edildiğini anlattığımız zaman

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Translations

Lisans