Unit 10.2

Dönüşlülük Zamiri


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Dönüşlülük zamiri, eylemin yapan kişiye dönüşünü anlatır. Eylemi yapan kişi eylemden etkilenir. Dönüşlülük zamiri “kendi”dir ve diğer şahıs zamirleri gibi “kendi” de şahıs belirtir.

Form

Kendi” zamiri iyelik eklerini, hal eklerini, eşitlik ekini (-CA) alabilir.

“Kendi” zamirinin yapı formülü şu şekildedir:
“kendi” zamiri + iyelik eki + hal ekleri/eşitlik eki*

* Hal ekleri ve eşitlik eki her zaman kullanılmak zorunda değildir. Anlama göre kullanılmalıdır.

Kişi “Kendi” zamiri
Ben Kendi+m
Sen Kendi+n
O Kendi/Kendi+si
Biz Kendi+miz
Siz Kendi+niz
Onlar Kendi+leri

 

Example

  • Telefona kendim cevap verdim.
  • Postalarına kendi cevap yazıyor.
  • Ödevlerini kendin yap.
  • Kendisi mektup gönderdi.
  • İspanya’dan Türkiye’ye kendimiz kart postal yolladık.
  • Mektup yollamak için kendiniz postahaneye gidiniz.
  • Ofiste kendileri faksa cevap veriyorlar.

Use

“Kendi” zamirinin kullanım alanı iki temel şekildedir:

  • Fiilin özneye dönüşünü anlatır: İşi yapan kişi, işten etkilenir.
  • Pekiştirme görevinde kullanılır.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans