Unit 11.2

Gereklilik Kipi (-meli, -malı): Olumlu

Contributors

Introduction

Gereklilik kipi eylemin yapılması, olması gerektiğini bildirir. Diğer zorunluluk eklerine göre “zorunluluk” anlamı daha azdır. Daha çok tavsiye vermek için kullanılır.

Form

Gereklilik kipinin eki “-mAlI” dır.

Gereklilik ekinin olumlu yapı formülü şu şekildedir:
fiil kökü + “-mAlI” eki + şahıs eki

Kişi Olumlu
Ben Ver-meliyim
Sen Ver-melisin
O Ver-meli
Biz Ver-meliyiz
Siz Ver-melisiniz
Onlar Ver-meliler

 

Example

  • Sana e-mail atmalıyım.
  • Benimle bu filmi izlemelisin.
  • Kardeşim tek başına okula gitmeli.
  • Bu matematik sorularını çözmeliyiz.
  • Yolunuzu bulmak için metro haritasına bakmalısınız.
  • Bize yardım etmeliler.

Use

Türkçede gereklilik eki iki durumda kullanılır:

  • Tavsiye vermek istediğimiz zaman
  • Ol-” fiiliyle beraber kullanıldığında tahmin anlamı sağlar

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Translations

Lisans