Unit 3.2

Dilek Kipi: Olumlu

Introduction

Fiili dileğe bağlayan kiptir. Konuşan kişi cümledeki yargının gerçekleşmesini diler. “Keşke” sözcüğü ile beraber kullanılır.

Form

Dilek kipi “-sa”dır. Dilek kipi isim soylu sözcüklerle birlikte kullanıldığında “ol-” fiili ile birlikte kullanılır.

Yapı formülü isim ve fiil kökleri için farklıdır.
fiil kökü + “-sa” eki + şahıs eki
isim kökü + “ol-” fiili + “-sa”eki + şahıs eki

İsim kökü: zengin

Kişi Olumlu
Ben Zengin ol-sa-m
Sen Zengin ol-sa-n
O Zengin ol-sa
Biz Zengin ol-sa-k
Siz Zengin ol-sa-nız
Onlar Zengin ol-sa-lar

Use

  1. Cümlede bir dilek belirtir. Keşke sözcüğü ile birlikte kullanıldığında dilek vurgulanır.
  2. Dilek kipinin soru cümleleri, konuşan kişinin yapmayı veya yapmamayı arzu ettiği bir iş hakkında bir başka kişiden görüş alması için kullanılır.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Translations

Lisans