Unit 3.1

Fiillerde Çatı

Advertising

Introduction

Fiillerde çatı veya fiil çatısı dendiğinde aklımıza yüklem-özne-nesne ilişkisi gelmelidir. Fiillerin özne ve nesneye bağlı olarak kazandığı anlama ve girdiği biçime çatı denir.  Çatı, sadece fiil cümlelerinde aranan bir özelliktir. İsim cümlelerinde çatı aranmaz.

Form

Fiil çatısı, öznelerine ve nesnelerine göre olmak üzere iki yönden incelenir:

 1. Özne-Yüklem İlişkisine Göre Fiiller
  • Etken Fiil
  • Edilgen Fiil
  • Dönüşlü Fiil
  • İşteş Fiil
 2. Nesne-Yüklem İlişkisine Göre Fiiller
  • Geçişli Fiil
  • Geçişsiz Fiil
  • Oldurgan Fiil
  • Ettirgen Fiil

Use

Cümlede, eylemin nesne alabilip alamamasına ya da öznenin, eylemde bildirilen işle ilgili olarak gösterdiği özelliğe denir.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans