Unit 4.2

Zorunluluk Kipleri: Olumsuz

Introduction

Zorunluluk, bahsedilen eylemin yapılması gerektiğini bildirir. Türkçe zorunluluk ifadeleri bakımından zengin bir dildir.

Form

gerek”, “gerekli”, “şart” ve “lazım” sözcüklerinin olumsuz hâlinde iki farklı yapı formülü görülür:

fiil kökü + “-ma” olumsuzluk eki + “-ma” isim-fiili + iyelik eki + gerek/gerekli/şart/lazım

fiil kökü + “-ma” olumsuzluk eki “-mak” + gerek/gerekli/şart/lazım

İyelik Ekleri Olumsuz
Benim Kalk-ma+ma+m gerek/gerekli/şart/lazım
Senin Kalk-ma+ma+n gerek/gerekli/şart/lazım
Onun Kalk-ma+ma+sı gerek/gerekli/şart/lazım
Bizim Kalk-ma+ma+mız gerek/gerekli/şart/lazım
Sizin Kalk-ma+ma+nız gerek/gerekli/şart/lazım
Onların Kalk-ma+ma+ları gerek/gerekli/şart/lazım
  • Kalk-ma-mak gerek/gerekli/şart/lazım

Use

Zorunluluk sözcükleri sadece bir durumda kullanılır:

  1. eylemin yapılması ya da yapılmaması gerektiğini anlatmak için

NOT:-malı” eki diğer zorunluluk ifadelerine göre daha az zorunluluk bildirir. Bu ek daha çok tavsiye vermek için kullanılır.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Translations

Lisans