Unit 2.2

Yapılarına Göre İsimler: Türemiş İsim

Introduction

İsim veya fiil kök ve gövdeleriyle yansıma kelimelere bir yapım ekinin getirilmesiyle oluşturulmuş, şekil ve anlam olarak yeni isimlere denir.

Form

(Türemiş Sözcük) = (Kök) + (Yapım Eki)

Kök ya da gövdelere yapım eki getirilerek oluşturulan yeni sözcüklerdir. Türemiş sözcükte en az bir tane yapım eki bulunur. Türemiş sözcüklere “gövde” de denir.

İsimden türeyenler: kömürlük, kitaplık, tuzluk, başlık, kulaklık, gecelik, gençlik, insanlık, Türklük, çocukluk, hanımlık, kardeşlik, Müslümanlık, kulluk, erkeklik, bilgelik, bayramlık, kışlık, akşamlık, gömleklik, iyilik, güzellik, küçüklük, öğretmenlik, doktorluk, veterinerlik, eczacılık, arıcılık, demircilik, kılavuzluk, rehberlik…

Yansımalardan türeyenler: çıtır-tı, cızır-tı, şakır-tı, şıkır-tı, homur-tu, gıcır-tı, patır-tı

Fiilden türeyenler: yemek, çakmak, ekmek, ilmek, kaymak, …
başlama, okuma, yazma, nakletme, hasta olma, danışma, sevme, inanma, …

Use

Türemiş isimler, basit isimlerle karşılayamadığımız anlamları yapım eklerini kullanıp yeni sözcükler türeterek karşılamamızı sağlar.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Translations

Lisans