Unit 4.2

Zorunluluk Kipleri: Olumlu

Introduction

Zorunluluk, bahsedilen eylemin yapılması gerektiğini bildirir. Türkçe zorunluluk ifadeleri bakımından zengin bir dildir.

Form

Türkçede başlıca zorunluluk ifade eden sözcükler “gerek”, “gerekli”, “şart”, “lazım”, “zorunda kal-”, “mecbur kal-”dır.

gerek”, “gerekli”, “şart”, “lazım” sözcüklerinin olumlu hâlinde iki farklı yapı formülü görülür:

fiil kökü + “-ma”+ iyelik eki + gerek/gerekli/şart/lazım

fiil kökü + “-mak”+ gerek/gerekli/şart/lazım

İYELİK EKLERİ OLUMLU
Benim Kalk-ma+m gerek/gerekli/şart/lazım
Senin Kalk-ma+n gerek/gerekli/şart/lazım
Onun Kalk-ma+sı gerek/gerekli/şart/lazım
Bizim Kalk-ma+mız gerek/gerekli/şart/lazım
Sizin Kalk-ma+nız gerek/gerekli/şart/lazım
Onların Kalk-ma+ları gerek/gerekli/şart/lazım
  • Kalk-mak gerek/gerekli/şart/lazım

Use

Zorunluluk sözcükleri sadece bir durumda kullanılır:

  1. eylemin yapılması ya da yapılmaması gerektiğini anlatmak için

NOT:-malı” eki diğer zorunluluk ifadelerine göre daha az zorunluluk bildirir. Bu ek daha çok tavsiye vermek için kullanılır.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Translations

Lisans