Unit 11.1

Zarf-Fiiller: “-dık/ -(y)acak + İyelik Eki + için”

Introduction

Sadece fiil soylu sözcüklere gelen birleşik yapılı bir zarf-fiildir. Bu zarf-fiil eklendiği tümceye eylemin neden yapıldığına, olduğuna dair sebep bildirir.

Form

Bu zarf-fiil “-dık/-(у)aсak” sıfat-fiilleri “iyelik eki” ve “için” edatının birleşmesiyle oluşmuştur. Diğer zarf-fiiller gibi sadece olumlu ve olumsuz yapıları bulunur.

OLUMLU

Bu zarf-fiilin olumlu yapı formülü şu şekildedir:

fiil kökü + “-dık/-(у)aсak” + iyelik eki + için

Fiil kökü: san-, git-

Kişi Sanmak Gitmek
Ben San-dığ+ım için Gid-eceğ+im için
Sen San-dığ+ın için Gid-eceğ+in için
O San-dığ+ı için Gid-eceğ+i için
Biz San-dığ+ımız için Gid-eceğ+imiz için
Siz San-dığ+ınız için Gid-eceğ+iniz için
Onlar San-dık+ları için Gid-ecek+leri için

OLUMSUZ

Bu zarf-fiilin olumsuz yapı formülü şu şekildedir:

fiil kökü + “-ma” eki + “-dık/-(у)aсak” + iyelik eki + için

fiil kökü: san- , git-

Kişi Sanmak Gitmek
Ben San-ma-dığ+ım için Git-me-y-eceğ+im için
Sen San-ma-dığ+ın için Git-me-y-eceğ+in için
O San-ma-dığ+ı için Git-me-y-eceğ+i için
Biz San-ma-dığ+ımız için Git-me-y-eceğ+imiz için
Siz San-ma-dığ+ınız için Git-me-y-eceğ+iniz için
Onlar San-ma-dık+ları için Git-me-y-ecek+leri için

Use

  1. Eylemin neden yapıldığına dair sebep belirtilirken “-dık + iyelik eki + için” zarf fiili kullanılır.
  2. Gelecekte olacak bir eyleme dair bir sebep belirtirken “-(y)acak + iyelik eki + için” zarf-fiili kullanılır.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Translations

Lisans