Unit 11.1

Zarf-Fiiller: “-dık/ -(y)acak + İyelik Eki + için”

Advertising

Introduction

Sadece fiil soylu sözcüklere gelen birleşik yapılı bir zarf-fiildir. Bu zarf-fiil eklendiği tümceye eylemin neden yapıldığına, olduğuna dair sebep bildirir.

Form

Bu zarf-fiil “-dık/-(у)aсak” sıfat-fiilleri “iyelik eki” ve “için” edatının birleşmesiyle oluşmuştur. Diğer zarf-fiiller gibi sadece olumlu ve olumsuz yapıları bulunur.

OLUMLU

Bu zarf-fiilin olumlu yapı formülü şu şekildedir:

fiil kökü + “-dık/-(у)aсak” + iyelik eki + için

Fiil kökü: san-, git-

Kişi Sanmak Gitmek
Ben San-dığ+ım için Gid-eceğ+im için
Sen San-dığ+ın için Gid-eceğ+in için
O San-dığ+ı için Gid-eceğ+i için
Biz San-dığ+ımız için Gid-eceğ+imiz için
Siz San-dığ+ınız için Gid-eceğ+iniz için
Onlar San-dık+ları için Gid-ecek+leri için

OLUMSUZ

Bu zarf-fiilin olumsuz yapı formülü şu şekildedir:

fiil kökü + “-ma” eki + “-dık/-(у)aсak” + iyelik eki + için

fiil kökü: san- , git-

Kişi Sanmak Gitmek
Ben San-ma-dığ+ım için Git-me-y-eceğ+im için
Sen San-ma-dığ+ın için Git-me-y-eceğ+in için
O San-ma-dığ+ı için Git-me-y-eceğ+i için
Biz San-ma-dığ+ımız için Git-me-y-eceğ+imiz için
Siz San-ma-dığ+ınız için Git-me-y-eceğ+iniz için
Onlar San-ma-dık+ları için Git-me-y-ecek+leri için

Use

  1. Eylemin neden yapıldığına dair sebep belirtilirken “-dık + iyelik eki + için” zarf fiili kullanılır.
  2. Gelecekte olacak bir eyleme dair bir sebep belirtirken “-(y)acak + iyelik eki + için” zarf-fiili kullanılır.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans