Unit 10.2

Bildirme Eki: Olumsuz

Advertising

Introduction

Bildirme eki (bildirme koşacı), cümledeki yargıyı daha çok vurgulamayı, bazı durumlarda ihtimal belirtmeyi ve konuşan kişinin bahsedilen konuya katılmasını sağlar.

Form

 İsim ve fiil kökleri için farklı olumsuzluk ekleri kullanılır. Bildirmenin olumsuz yapı formülü şu şekildedir:
fiil kökü + “-ma” eki + birinci kip eki + bildirme eki

İsim kökünde bildirmenin olumsuz yapı formülü şu şekildedir:
isim kökü + değil koşacı* + bildirme eki

*Bu kuralın tek istisnası “var” kelimesinde görülür. “Var”ın olumsuzu “yok”tur.

Use

Bildirme eki Türkçe sıkça kullanılan eklerden biridir. Cümlede yükleme gelerek aşağıdaki anlamları sağlamak için kullanılır:

  1. cümleye kesinlik anlamı sağlamada
  2. cümleye ihtimal anlamı sağlamada
  3. cümleye beklenti anlamı sağlamada

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans