Unit 10.2

Bildirme Eki: Olumsuz

Introduction

Bildirme eki (bildirme koşacı), cümledeki yargıyı daha çok vurgulamayı, bazı durumlarda ihtimal belirtmeyi ve konuşan kişinin bahsedilen konuya katılmasını sağlar.

Form

 İsim ve fiil kökleri için farklı olumsuzluk ekleri kullanılır. Bildirmenin olumsuz yapı formülü şu şekildedir:
fiil kökü + “-ma” eki + birinci kip eki + bildirme eki

İsim kökünde bildirmenin olumsuz yapı formülü şu şekildedir:
isim kökü + değil koşacı* + bildirme eki

*Bu kuralın tek istisnası “var” kelimesinde görülür. “Var”ın olumsuzu “yok”tur.

Use

Bildirme eki Türkçe sıkça kullanılan eklerden biridir. Cümlede yükleme gelerek aşağıdaki anlamları sağlamak için kullanılır:

  1. cümleye kesinlik anlamı sağlamada
  2. cümleye ihtimal anlamı sağlamada
  3. cümleye beklenti anlamı sağlamada

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Translations

Lisans