Unit 11.1

Yeterlik Fiili: Olumlu

Introduction

Yeterlik fiili kurallı birleşik fiillerden biridir. Diğer kurallı birleşik fiiller de olduğu gibi yardımcı eylem anlamını kaybeder. Anlam olarak kişinin eyleme gücü yetme, başarabilme anlamının yanı sıra izin isteme, olasılık anlamı da vardır.

Form

Fiil köküne yeterlik eki “-(y)Abil” eklenir. Sonra, haber veya dilek kiplerinden biri ve şahıs eki getirilir:

Yeterlik fiilinin olumlu yapı formülü şu şekildir:

fiil kökü+ “-(y)Abil” + haber/dilek kipi+ şahıs eki

fiil kökü: git-

Kişi Olumlu
Ben Gid-ebil-ir-im
Sen Gid-ebil-ir-sin
O Gid-ebil-ir
Biz Gid-ebil-ir-iz
Siz Gid-ebil-ir-siniz
Onlar Gid-ebil-ir-ler

 

Example

  • Sana e-mail atabilirim.
  • Benimle televizyon izleyebilirsin.
  • Kardeşim tek başına parka gidebilir.
  • Bu matematik sorularını çözebiliriz.
  • Yolunuzu bulmak için metro haritasına bakabilirsiniz.
  • Bize yardım edebilirler.

Use

Yeterlik fiili Türkçede temel konulardan biridir ve sıkça kullanılır. Yeterlik fiili dört durumda kullanılır:

  • kişinin gücü yettiği eylemleri anlatmak için
  • ihtimal bildirmek için
  • izin vermek veya almak için
  • ricada bulunmak için

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Translations

Lisans