Unit 2.1

Gelecek Zaman: Soru


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Gelecek Zaman söylenilen işin bulunan zamandan sonra yapıldığını anlatan haber kipidir. Söz söylendikten sonra eylem gerçekleşecektir. Bunun dışında emir vermek, tehdit etmek gibi anlamları da sağlar.

Form

Fiil Kökü + “-AcAk” eki + “-mI” eki + şahıs eki
İnce ünlüler (e, i, ö, ü) → “-mi” Kalın ünlüler (a, ı, o, u) → “-mı
Fiil kökü: al-

Kişi Soru
Ben Al-acak mıyım
Sen Al-acak mısın
O Al-acak mı
Biz Al-acak mı-y-ız
Siz Al-acak mı-sınız
Onlar Al-acak-lar mı*

Fiil kökü: git-

Kişi Soru
Ben Gid-ecek mi-yim
Sen Gid-ecek mi-sin
O Gid-ecek mi
Biz Gid-ecek mi-yiz
Siz Gid-ecek mi-siniz
Onlar Gid-ecek-ler mi*

*Üçüncü çoğul şahısta istisnai bir durum olarak soru eki şahıs ekinden sonra gelir.

Example

  • Sınavı geçecek miyim?
  • Paella hazırlayacak mısın?
  • Seni arayacak mı?
  • Yarın tatile gidecek miyiz?
  • Haftaya Barcelona’ya gidecek misiniz?
  • Bu yaz İstanbul’a gidecekler mi?

Use

Sadece fiil soylu sözcüklere gelir. Türkçede gelecek zamanı üç farklı anlamda kullanırız.

  • eylem sonra yapılacağında
  • emir vermek, tehdit etmek istediğimizde
  • gereklilik kipinin yerine kullanmak istediğimizde

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans