- Turkish Grammar A2 Level - https://open.books4languages.com/turkish-a2-grammar -

Gelecek Zaman: Soru

Introduction

Gelecek Zaman söylenilen işin bulunan zamandan sonra yapıldığını anlatan haber kipidir. Söz söylendikten sonra eylem gerçekleşecektir. Bunun dışında emir vermek, tehdit etmek gibi anlamları da sağlar.

Form

Fiil Kökü + “-AcAk” eki + “-mI” eki + şahıs eki
İnce ünlüler (e, i, ö, ü) → “-mi” Kalın ünlüler (a, ı, o, u) → “-mı
Fiil kökü: al-

Kişi Soru
Ben Al-acak mıyım
Sen Al-acak mısın
O Al-acak mı
Biz Al-acak mı-y-ız
Siz Al-acak mı-sınız
Onlar Al-acak-lar mı*

Fiil kökü: git-

Kişi Soru
Ben Gid-ecek mi-yim
Sen Gid-ecek mi-sin
O Gid-ecek mi
Biz Gid-ecek mi-yiz
Siz Gid-ecek mi-siniz
Onlar Gid-ecek-ler mi*

*Üçüncü çoğul şahısta istisnai bir durum olarak soru eki şahıs ekinden sonra gelir.

Example

  • Sınavı geçecek miyim?
  • Paella hazırlayacak mısın?
  • Seni arayacak mı?
  • Yarın tatile gidecek miyiz?
  • Haftaya Barcelona’ya gidecek misiniz?
  • Bu yaz İstanbul’a gidecekler mi?

Use

Sadece fiil soylu sözcüklere gelir. Türkçede gelecek zamanı üç farklı anlamda kullanırız.

  • eylem sonra yapılacağında
  • emir vermek, tehdit etmek istediğimizde
  • gereklilik kipinin yerine kullanmak istediğimizde