Unit 1.1

Şimdiki Zaman (-mAktA): Olumlu

Introduction

Şimdiki zaman kipi eylemin içinde bulunulan zamanda başladığını ve devam ettiğini gösteren kiptir. Türkçede şimdiki zaman kipini karşılayan iki ek vardır. Bunlar “-(I)yor” ve “mAktA” ekleridir.

Türkçede “-mAktA” ekini “-(I)yor” ekine göre daha az kullanırız. İkisi de fiil soylu köklere gelir.

Form

Fiil Kökü + “mAktA” Eki + Şahıs Eki

Kişi Olumlu
Ben Al-makta-y-ım
Sen Al-makta-sın
O Al-makta
Biz Al-makta-y-ız
Siz Al-makta-sınız
Onlar Al-makta-lar

 

Example

  • Şu an ödevimi yapmaktayım.
  • Yanlış yönden gelmektesin.
  • Şu an pilot konuşmakta.
  • Ankara’ya doğru gelmekteyiz.
  • Madrid’e gitmektesiniz.
  • Türkiye’ye gelmekteler.

Use

-mAktA” eki diğer şimdiki zaman eki “-(I)yor”a göre daha az kullanılır. Aynı kullanım alanına sahiptirler:

  • Eylemin konuşma esnasında devam ettiğini anlatır.
  • ‘-mAktA’ eki daha çok resmî konuşma ve yazı dilinde kullanılır.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Translations

Lisans