Unit 1.1

Şimdiki Zaman (-mAktA): Olumlu


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Şimdiki zaman kipi eylemin içinde bulunulan zamanda başladığını ve devam ettiğini gösteren kiptir. Türkçede şimdiki zaman kipini karşılayan iki ek vardır. Bunlar “-(I)yor” ve “mAktA” ekleridir.

Türkçede “-mAktA” ekini “-(I)yor” ekine göre daha az kullanırız. İkisi de fiil soylu köklere gelir.

Form

Fiil Kökü + “mAktA” Eki + Şahıs Eki

Kişi Olumlu
Ben Al-makta-y-ım
Sen Al-makta-sın
O Al-makta
Biz Al-makta-y-ız
Siz Al-makta-sınız
Onlar Al-makta-lar

 

Example

  • Şu an ödevimi yapmaktayım.
  • Yanlış yönden gelmektesin.
  • Şu an pilot konuşmakta.
  • Ankara’ya doğru gelmekteyiz.
  • Madrid’e gitmektesiniz.
  • Türkiye’ye gelmekteler.

Use

-mAktA” eki diğer şimdiki zaman eki “-(I)yor”a göre daha az kullanılır. Aynı kullanım alanına sahiptirler:

  • Eylemin konuşma esnasında devam ettiğini anlatır.
  • ‘-mAktA’ eki daha çok resmî konuşma ve yazı dilinde kullanılır.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans