Unit 5.2

Şimdiki Zamanın Hikâyesi: Olumsuz

Introduction

Şimdiki Zamanın Hikâyesi, geçmişte belirli bir dönemde devam eden işleri anlatan zamandır. Bir cümle şeklinde kullanıldığı gibi bazen “-(y)ken”, “-dığında” zarf-fiilllerle iki cümle şeklinde de kullanılır.

Form

Şimdiki zamanın hikâyesinin olumsuz hâlinin yapısı şu şekildedir:
fiil kökü + olumsuzluk eki “mA” + “-(I)yordu eki + şahıs eki
Not: İstisnai bir durum olarak, üçüncü çoğul şahısta şahıs eki “-(I)yor” ekinden hemen sonra gelir.

Kişi Olumsuz
Ben Bak-yor-du-m
Sen Bak-yor-du-n
O Bak-yor-du
Biz Bak-yor-du-k
Siz Bak-yor-du-nuz
Onlar Bak-yor-lar-dı

Example

  • Dün akşam ödevimi yapmıyordum.
  • Bu sabah mutlu görünmüyordun.
  • Uçak kalkmadan önce pilot konuşmuyordu.
  • Ankara’ya gelmiyorduk.
  • Madridi sevmiyordunuz.
  • Türkiye’ye tatile gitmiyorlardı.

Use

Sadece fiil soylu sözcüklere gelir. Şimdiki zamanın hikâyesini şu durumlarda kullanırız:

  • Geçmişte bir dönem devam eden işleri anlatmak için
  • Geçmişte kesişen olaylardan bahsetmek için

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


License

Turkish Grammar A2 Level Copyright © 2018 tarafından books4languages. Tüm hakları saklıdır.