Unit 5.2

Şimdiki Zamanın Hikâyesi: Olumsuz


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Şimdiki Zamanın Hikâyesi, geçmişte belirli bir dönemde devam eden işleri anlatan zamandır. Bir cümle şeklinde kullanıldığı gibi bazen “-(y)ken”, “-dığında” zarf-fiilllerle iki cümle şeklinde de kullanılır.

Form

Şimdiki zamanın hikâyesinin olumsuz hâlinin yapısı şu şekildedir:
fiil kökü + olumsuzluk eki “mA” + “-(I)yordu eki + şahıs eki
Not: İstisnai bir durum olarak, üçüncü çoğul şahısta şahıs eki “-(I)yor” ekinden hemen sonra gelir.

Kişi Olumsuz
Ben Bak-yor-du-m
Sen Bak-yor-du-n
O Bak-yor-du
Biz Bak-yor-du-k
Siz Bak-yor-du-nuz
Onlar Bak-yor-lar-dı

Example

  • Dün akşam ödevimi yapmıyordum.
  • Bu sabah mutlu görünmüyordun.
  • Uçak kalkmadan önce pilot konuşmuyordu.
  • Ankara’ya gelmiyorduk.
  • Madridi sevmiyordunuz.
  • Türkiye’ye tatile gitmiyorlardı.

Use

Sadece fiil soylu sözcüklere gelir. Şimdiki zamanın hikâyesini şu durumlarda kullanırız:

  • Geçmişte bir dönem devam eden işleri anlatmak için
  • Geçmişte kesişen olaylardan bahsetmek için
  • Geçmişte kesişen olaylardan bahsetmek için

Related

Türkçede geçmişte belirli bir dönemde devam eden işleri inkar eden şimdiki zamanın hikayesi olumsuzun yanında anlatan şimdiki zamanın hikayesi olumlu ve soran şimdiki zamanın hikayesi soru da vardır.
A1 seviyesinde bu fiillere de bakabilirsiniz:
A2 seviyesinde şunlara da bakabilirsiniz:
B1 seviyesinde aşağıdaki fiillere de göz atabilirsiniz:

 

 

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans