Unit 5.2

Şimdiki Zamanın Hikâyesi: Olumlu

Introduction

Şimdiki Zamanın Hikâyesi, geçmişte belirli bir dönemde devam eden işleri anlatan zamandır. Bir cümle şeklinde kullanıldığı gibi bazen “-(y)ken”, “-dığında” zarf-fiilllerle iki cümle şeklinde de kullanılır.

Form

Şimdiki zamanın hikâyesinin eki “-(I)yordu” şeklindedir. Fiil kökü ünsüz bir harfle bitiyorsa “-I” yardımcı sesi eklenir.
fiil kökü + “-(I)yordu” eki + şahıs eki

Not: İstisnai bir durum olarak, üçüncü çoğul şahısta şahıs eki “-(I)yor” ekinden hemen sonra gelir.

Kişi Olumlu
Ben Bak-ıyor-dum
Sen Bak-ıyor-dun
O Bak-ıyor-du
Biz Bak-ıyor-duk
Siz Bak-ıyor-dunuz
Onlar Bak-ıyor-lar-dı

Example

  • Aradığında ödevimi yapıyordum.
  • Yanlış yönden geliyordun.
  • Uçak kalkmadan önce pilot konuşuyordu.
  • Ankara’ya doğru geliyorduk.
  • Madrid’e gidiyordunuz.
  • Türkiye’ye tatile gidiyorlardı.

Use

Sadece fiil soylu sözcüklere gelir. Şimdiki zamanın hikâyesini şu durumlarda kullanırız:

  • Geçmişte bir dönem devam eden işleri anlatmak için
  • Geçmişte kesişen olaylardan bahsetmek için

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


License

Turkish Grammar A2 Level Copyright © 2018 tarafından books4languages. Tüm hakları saklıdır.