Unit 5.2

Şimdiki Zamanın Hikâyesi: Olumlu


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Şimdiki Zamanın Hikâyesi, geçmişte belirli bir dönemde devam eden işleri anlatan zamandır. Bir cümle şeklinde kullanıldığı gibi bazen “-(y)ken”, “-dığında” zarf-fiilllerle iki cümle şeklinde de kullanılır.

Form

Şimdiki zamanın hikâyesinin eki “-(I)yordu” şeklindedir. Fiil kökü ünsüz bir harfle bitiyorsa “-I” yardımcı sesi eklenir.
fiil kökü + “-(I)yordu” eki + şahıs eki

Not: İstisnai bir durum olarak, üçüncü çoğul şahısta şahıs eki “-(I)yor” ekinden hemen sonra gelir.

Kişi Olumlu
Ben Bak-ıyor-dum
Sen Bak-ıyor-dun
O Bak-ıyor-du
Biz Bak-ıyor-duk
Siz Bak-ıyor-dunuz
Onlar Bak-ıyor-lar-dı

Example

  • Aradığında ödevimi yapıyordum.
  • Yanlış yönden geliyordun.
  • Uçak kalkmadan önce pilot konuşuyordu.
  • Ankara’ya doğru geliyorduk.
  • Madrid’e gidiyordunuz.
  • Türkiye’ye tatile gidiyorlardı.

Use

Sadece fiil soylu sözcüklere gelir. Şimdiki zamanın hikâyesini şu durumlarda kullanırız:

  • Geçmişte bir dönem devam eden işleri anlatmak için
  • Geçmişte kesişen olaylardan bahsetmek için

Related

Türkçede geçmişte belirli bir dönemde devam eden işleri anlatan şimdiki zamanın hikayesi olumlunun yanında inkar eden şimdiki zamanın hikayesi olumsuz ve soran şimdiki zamanın hikayesi soru da vardır.
A1 seviyesinde bu fiillere de bakabilirsiniz:
A2 seviyesinde şunlara da bakabilirsiniz:
B1 seviyesinde aşağıdaki fiillere de göz atabilirsiniz:

 

 

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans