Unit 11.2

Gereklilik Kipi (-meli, -malı): Olumsuz

Contributors

Introduction

Gereklilik kipi eylemin yapılması, olması gerektiğini bildirir. Diğer zorunluluk eklerine göre “zorunluluk” anlamı daha azdır. Daha çok tavsiye vermek için kullanılır.

Form

Gereklilik ekinin olumsuz yapı formülü şu şekildedir:
fiil kökü + “-mA” eki + “-mAlI” eki + şahıs eki

Kişi Olumsuz
Ben Ver-memeliyim
Sen Ver-memelisin
O Ver-memeli
Biz Ver-memeliyiz
Siz Ver-memelisiniz
Onlar Ver-memeliler

 

Example

  • Sana e-mail atmamalıyım.
  • Benimle bu filmi izlememelisin.
  • Kardeşim tek başına parka gitmemeli.
  • Bu matematik sorularını böyle çözmemeliyiz.
  • Yolunuzu bulmak için bu metro haritasına bakmamalısınız.
  • Bunu kendimiz çözmeliyiz, bize yardım etmemeliler.

Use

Türkçede gereklilik eki iki durumda kullanılır:

  • Tavsiye vermek istediğimiz zaman
  • Ol-” fiiliyle beraber kullanıldığında tahmin anlamı sağlar

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Translations

Lisans