Unit 1.1

Şimdiki Zaman (-mAktA): Soru


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Türkçede “-mAktA” ekini “-(I)yor” ekine göre daha az kullanırız. İkisi de fiil soylu köklere gelir.

Form

Soru hali “-mI” ekiyle yapılır. Kullanımı çok yaygın değildir.
Fiil Kökü +”mAktA” Eki + Soru Eki* + Şahıs Eki
3. çoğul şahısta Soru eki, şahıs ekinden sonra gelir.

Kişi Soru
Ben Al-makta mı-y-ım?
Sen Al-makta mı-sın?
O Al-makta mı?
Biz Al-makta mı-y-ız?
Siz Al-makta mı-sınız?
Onlar Al-makta-lar mı?

Example

  • Şu an ödevimi yapmakta mıyım?
  • Yanlış yönden gelmekte misin?
  • Şu an pilot konuşmakta mı?
  • Ankara’ya doğru gelmekte miyiz?
  • Madrid’e gitmekte misiniz?
  • Türkiye’ye gelmekteler mi?

Use

-mAktA” eki diğer şimdiki zaman eki “-(I)yor” ekine göre daha az kullanılır. Aynı kullanım alanına sahiptirler:

  • Eylemin konuşma esnasında devam ettiğini anlatır.
  • -mAktA‘ eki daha çok resmî konuşma ve yazı dilinde kullanılır.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans