Unit 1.1

Şimdiki Zaman (-mAktA): Soru

Contributors

Introduction

Türkçede “-mAktA” ekini “-(I)yor” ekine göre daha az kullanırız. İkisi de fiil soylu köklere gelir.

Form

Soru hali “-mI” ekiyle yapılır. Kullanımı çok yaygın değildir.
Fiil Kökü +”mAktA” Eki + Soru Eki* + Şahıs Eki
3. çoğul şahısta Soru eki, şahıs ekinden sonra gelir.

Kişi Soru
Ben Al-makta mı-y-ım?
Sen Al-makta mı-sın?
O Al-makta mı?
Biz Al-makta mı-y-ız?
Siz Al-makta mı-sınız?
Onlar Al-makta-lar mı?

Example

  • Şu an ödevimi yapmakta mıyım?
  • Yanlış yönden gelmekte misin?
  • Şu an pilot konuşmakta mı?
  • Ankara’ya doğru gelmekte miyiz?
  • Madrid’e gitmekte misiniz?
  • Türkiye’ye gelmekteler mi?

Use

-mAktA” eki diğer şimdiki zaman eki “-(I)yor” ekine göre daha az kullanılır. Aynı kullanım alanına sahiptirler:

  • Eylemin konuşma esnasında devam ettiğini anlatır.
  • -mAktA‘ eki daha çok resmî konuşma ve yazı dilinde kullanılır.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Translations

Lisans