Unit 7.2

Adlaştırma: Olumsuz

Contributors

Introduction

Fiillere getirilen “-mA, -Iş, -mAk” ekleri ile yapılır. Bu ekler fillere gelerek onları cümle içinde “isim” yaparlar.

Form

Yapı formülünde farklılık görülür. Adlaştırma eklerinin olumsuz yapı formülü şu şekildedir:
fiil kökü + “-mA” eki + “-mA/-(y)Iş” eki + iyelik eki
fiil kökü + “-mA” eki + “-mAk” eki

İyelik Olumsuz (-mA) Olumsuz (-Iş)
Benim Yüz-me-me+m Bak-ma-y-ış+ım
Senin Yüz-me-me+n Bak-ma-y-ış+ın
Onun Yüz-me-me+si Bak-ma-y-ış+ı
Bizim Yüz-meme+miz Bak-ma-y-ış+ımız
Sizin Yüz-meme+niz Bak-ma-y-ış+ınız
Onların Yüz-me-me+leri Bak-ma-y-ış+lar

 

Example

 • Doktor bu hafta yüzmememi söyledi.
 • Annen bu kitabı okumayışına kızdı.
 • Çikolata yememesi gerekli.
 • Eve geç dönmememizi söylediler.
 • Bebek uyuyor, sesli konuşmayışınız daha iyi.
 • Bu şarkıyı söylememelerini istedi.

Use

NOT: İsim fiil eki aldığı ve fiilimsi olma kriterlerine uygun olduğu hâlde kalıplaşarak bir varlığın kavramın adı olan sözcükler vardır. Bunlar fiilimsi olarak kabul edilmezler.

 • Elindeki çakmak ile oynaması annesini tedirgin etti.
 • Her gün dondurma yersen çok hasta olabilirsin.
 • Merak ettiğiniz bilgileri giriş kattaki danışmadan öğrenebilirsiniz.

NOT: Olumsuzluk eki olan “-ma, -me” eki ile isim fiil eki olan “-ma, -me” eki karıştırılmamalıdır.

 • Ortalığı toplama görevini kardeşine verdiler. (İsim Fiil Eki)
 • Bu saatte herkes uyuyor; ortalığı toplama. (Olumsuzluk Eki)

NOT: Fiiller gibi çekimlenemeyeceklerini yukarıdaki açıkmada belirtmiştik. Şimdi bunun örneklerle açıklamasını daha da netleştirelim.

 • Uyu-mak istiyorduk.
  Uyu-mak-yor-uz istiyorduk.

 

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Translations

Lisans