Unit 3.1

Duyulan Geçmiş Zaman: Olumlu

Introduction

Geçmiş zaman bulunulan zamandan önce gerçekleşen olayları anlatır. Türkçede iki türlü geçmiş zaman vardır. Bunlardan biri de belirsiz (duyulan) geçmiş zamandır.

Belirsiz (duyulan) geçmiş zaman konuşanın, eylemin gerçekleştiğini başkasından duyduğu, sonradan öğrendiğini ya da sonradan fark ettiğini anlatan zamandır.

Form

Belirsiz (duyulan) geçmiş zaman eki “-mIş” tır. Ünlü uyumlarına göre dört farklı çeşidi vardır: -mış, -miş, -muş, -müş.

OLUMLU HÂLİ

Belirsiz (duyulan) geçmiş zamanın yapı formülü şu şekildedir:

fiil kökü + “-mIş” eki + şahıs eki

Kişi Olumlu
Ben Uyu-muşum
Sen Uyu-muşsun
O Uyu- muş
Biz Uyu-muşuz
Siz Uyu-muşsunuz
Onlar Uyu-muşlar

Example

  • Uykumda konuşmuşum.
  • Bugün sütlü kahve içmişsin.
  • Bebek gece ağlamış.
  • Geçen hafta cuma günü toplantı yapmışız.
  • Çarşamba günü kütüphaneye gitmişsiniz.
  • Sınıfta çok soru sormuşlar.

Use

Fiil köklerine eklenir ve eylem yüklem görevine gelir. Belirsiz (duyulan) geçmiş zamanı şu durumlarda kullanırız:

  • eylemin gerçekleştiği başkasından duyulduğunda
  • konuşan kişi eylemi sonradan öğrendiğinde
  • konuşan kişi eylemi sonradan fark ettiğinde

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Translations

Lisans