Unit 7.2

Adlaştırma: Olumlu


Print This Post Print This Post Contributors

Introduction

Fiillere getirilen “-mA, -Iş, -mAk” ekleri ile yapılır. Bu ekler fiillere gelerek onları cümle içinde “isim” yaparlar.

Form

Cümlede özne veya nesne olarak kullanılırlar. Türkçede adlaştırma ekleri “-mA”, “-mAk”, “-(y)Iş” tır.

Yapı formülünde farklılık görülür. Adlaştırma eklerinin olumlu yapı formülü şu şekildedir:
fiil kökü + “-mA/-(y)Iş” + iyelik eki
fiil kökü + “-mAk” eki

İyelik Olumlu(-mA) Olumlu (-Iş)
Benim Yüz-me+m Bak-ış+ım
Senin Yüz-me+n Bak-ış+ın
Onun Yüz-me+si Bak-ış+ı
Bizim Yüz-me+miz Bak-ış+ımız
Sizin Yüz-me+niz Bak-ış+ınız
Onların Yüz-me+leri Bak-ış+ları

Example

  • Günlük yazmam benim bir alışkanlığımdı.
  • Keman çalmanı seviyorum.
  • Bana gülüşünü unutamadım.
  • Sarılışını çok özledim.
  • Sokaktaki köpekleri sevmek istedik.
  • Bu uzun günden sonra tek istediğimiz uyumak.

Use

Adlaştırma ekleri fiillere gelerek fiilleri cümlede çeşitleri görevlerde (özne, tümleç, vb.) kullanmamızı sağlar. Bu eklerin, birbirlerinden farklı olmak üzere, birer kullanım alanı vardır.

  • -mA” ve “-mAk” ekleri, eylemin anlattığı işi, durumu veya hareketi adlaştırır.
  • -(y)Iş” eki, eylemin yapılış tarzını anlatır.
  • -mA”, “-mAk”, “-(y)Iş” ekleri, kelime türetmek için de kullanılır.

 

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Translations


Contributors

Lisans