Unit 7.2

Adlaştırma: Olumlu


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Fiillere getirilen “-mA, -Iş, -mAk” ekleri ile yapılır. Bu ekler fiillere gelerek onları cümle içinde “isim” yaparlar.

Form

Cümlede özne veya nesne olarak kullanılırlar. Türkçede adlaştırma ekleri “-mA”, “-mAk”, “-(y)Iş” tır.

Yapı formülünde farklılık görülür. Adlaştırma eklerinin olumlu yapı formülü şu şekildedir:
fiil kökü + “-mA/-(y)Iş” + iyelik eki
fiil kökü + “-mAk” eki

İyelik Olumlu(-mA) Olumlu (-Iş)
Benim Yüz-me+m Bak-ış+ım
Senin Yüz-me+n Bak-ış+ın
Onun Yüz-me+si Bak-ış+ı
Bizim Yüz-me+miz Bak-ış+ımız
Sizin Yüz-me+niz Bak-ış+ınız
Onların Yüz-me+leri Bak-ış+ları

Example

  • Günlük yazmam benim bir alışkanlığımdı.
  • Keman çalmanı seviyorum.
  • Bana gülüşünü unutamadım.
  • Sarılışını çok özledim.
  • Sokaktaki köpekleri sevmek istedik.
  • Bu uzun günden sonra tek istediğimiz uyumak.

Use

Adlaştırma ekleri fiillere gelerek fiilleri cümlede çeşitleri görevlerde (özne, tümleç, vb.) kullanmamızı sağlar. Bu eklerin, birbirlerinden farklı olmak üzere, birer kullanım alanı vardır.

  • -mA” ve “-mAk” ekleri, eylemin anlattığı işi, durumu veya hareketi adlaştırır.
  • -(y)Iş” eki, eylemin yapılış tarzını anlatır.
  • -mA”, “-mAk”, “-(y)Iş” ekleri, kelime türetmek için de kullanılır.

 

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans