Unit 6.1

İsim Cümlelerinde Duyulan Geçmiş Zaman: Olumsuz

Contributors

Introduction

Belirsiz (duyulan) geçmiş zaman konuşanın, eylemin gerçekleştiğini başkasından duyduğu, sonradan öğrendiğini ya da sonradan fark ettiğini anlatan zamandır. Türkçede isim türündeki kelimelere de belirsiz geçmiş zaman eki gelebilir.

Form

İsim cümlelerinde belirsiz geçmiş zamanın olumsuzu “değilkoşacı ile yapılır:
isim kökü + “değil” koşacı + “-(y)mIş” eki/”imiş” sözcüğü + şahıs eki

Not: İstisnai bir durum olarak, üçüncü çoğul şahısta şahıs eki “değil” koşacından hemen sonra gelir.

Example

  • Çok yaramaz bir çocuk değilmişim.
  • Eskiden fotoğrafçı değilmişsin.
  • Geçen yıl boyu daha kısa değilmiş.
  • Sınıfta en çalışkan çocuklar değilmişiz.
  • Küçükken çok yaramaz çocuklar değilmişsiniz.
  • Ankara’da yaşarken mutlu değilmişler.

Use

-(y)mIş” eki ve “imiş” sözcüğü “-mIş” ekiyle aynı şekilde kullanılırlar. Bu ekler, nesneler, sıfatlar ve var/yok kelimelerinden sonra gelirler. “imiş” sözcüğü, “-(y)mIş” ekine göre Türkçede yaygın değildir.

Related

Türkçede isim cümlelelerinde duyulan geçmiş zaman olumsuzun yanında onu belirten  isim cümlelelerinde duyulan geçmiş zaman olumlu ve soran  isim cümlelelerinde duyulan geçmiş zaman soru da vardır.
A1 seviyesinde  bunlara da bakabilirsiniz:
A2 seviyesinde şunlara da bakabilirsiniz:

 

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Translations

Lisans