Unit 2.1

Gelecek Zaman: Olumlu


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Gelecek Zaman söylenilen işin bulunan zamandan sonra yapıldığını anlatan haber kipidir. Söz söylendikten sonra eylem gerçekleşecektir. Bunun dışında emir vermek, tehdit etmek gibi anlamları da sağlar.

Form

Fiil köklerine “-ecek”/”-acak” eki getirilerek yapılır. Gelecek zaman eki yapı formülü şu şekildedir:
fiil kökü + “-AcAk” eki + şahıs eki

 • Fiil kökü ince ünlülerdense: -ecek
 • Fiil kökü kalın ünlülerdense: -acak

Eğer eklerdeki “k” sesinden sonra ünlü bir sesle başlayan bir şahıs eki gelirse “k” sesi “ğ” sesine dönüşür:
ağla-y-acakım>ağla-y-acağ-ım, yap-acak-ız >yap-acağız

Fiil kökü: al-

Kişi Olumlu
Ben Al-acağ-ım
Sen Al-acak-sın
O Al-acak
Biz Al-acağ-ız
Siz Al-acak-sınız
Onlar Al-acak-lar

Fiil kökü: git-

Kişi Olumlu
Ben Gid-eceğim
Sen Gid-eceksin
O Gid-ecek
Biz Gid-eceğiz
Siz Gid-eceksiniz
Onlar Gid-ecekler

Example

 • Seni yarın arayacağım.
 • Paella hazırlayacaksın.
 • Seni arayacak.
 • Yarın tatile gideceğiz.
 • Haftaya Barcelona’ya gideceksiniz.
 • Bu yaz İstanbul’a gidecekler.

Use

Sadece fiil soylu sözcüklere gelir. Türkçede gelecek zamanı üç farklı anlamda kullanırız.

 1. eylem sonra yapılacağında
 2. emir vermek, tehdit etmek için
 3. gereklilik kipinin yerine

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans