- Turkish Grammar A2 Level - https://open.books4languages.com/turkish-a2-grammar -

Gelecek Zaman: Olumlu

Introduction

Gelecek Zaman söylenilen işin bulunan zamandan sonra yapıldığını anlatan haber kipidir. Söz söylendikten sonra eylem gerçekleşecektir. Bunun dışında emir vermek, tehdit etmek gibi anlamları da sağlar.

Form

Fiil köklerine “-ecek”/”-acak” eki getirilerek yapılır. Gelecek zaman eki yapı formülü şu şekildedir:
fiil kökü + “-AcAk” eki + şahıs eki

 • Fiil kökü ince ünlülerdense: -ecek
 • Fiil kökü kalın ünlülerdense: -acak

Eğer eklerdeki “k” sesinden sonra ünlü bir sesle başlayan bir şahıs eki gelirse “k” sesi “ğ” sesine dönüşür:
ağla-y-acakım>ağla-y-acağ-ım, yap-acak-ız >yap-acağız

Fiil kökü: al-

Kişi Olumlu
Ben Al-acağ-ım
Sen Al-acak-sın
O Al-acak
Biz Al-acağ-ız
Siz Al-acak-sınız
Onlar Al-acak-lar

Fiil kökü: git-

Kişi Olumlu
Ben Gid-eceğim
Sen Gid-eceksin
O Gid-ecek
Biz Gid-eceğiz
Siz Gid-eceksiniz
Onlar Gid-ecekler

Example

 • Seni yarın arayacağım.
 • Paella hazırlayacaksın.
 • Seni arayacak.
 • Yarın tatile gideceğiz.
 • Haftaya Barcelona’ya gideceksiniz.
 • Bu yaz İstanbul’a gidecekler.

Use

Sadece fiil soylu sözcüklere gelir. Türkçede gelecek zamanı üç farklı anlamda kullanırız.

 1. eylem sonra yapılacağında
 2. emir vermek, tehdit etmek için
 3. gereklilik kipinin yerine