Unit 2.2

İşteş Fiil

Contributors

Introduction

İşteşlik değişik şekillerde ve farklı anlamlarda karşımıza çıkar: Karşılıklı İşteş Fiil, Birlikte İşteş Fiil.

Form

Karşılıklı İşteş Fiili, birden fazla özne karşılıklı bir şekilde yapar. Bu durumda özneler karşı karşıyadır. Birlikte İşteş Fiil, “-(ı)ş” ekini almış olan fiilin, birden fazla özne tarafından birlikte yapılmasıdır. Bu durumda özneler karşı karşıya değil, birlikte, yan yana hareket ederler.

İki çocuk dövüştü. (Karşılıklı İşteş Fiil)

Güvercinler gökyüzünde ne güzel uçuyordu. (Birlikte İşteş Fiil)

Use

  1. Karşılıklı İşteş Fiilde, fiili birden fazla özne karşılıklı bir şekilde yapar.
  2. Birlikte İşteş Fiil, fiilin birden fazla özne tarafından birlikte yapılmasıdır.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Translations


Contributors

Lisans