Unit 9.2

Zarf-Fiiller: “-(y)acak + İyelik Eki + gibi”

Advertising

Introduction

Bileşik zarflardan biridir. Sadece fiil soylu sözcüklere eklenir. Art ardalık anlamı hariç “-dık+ iyelik eki + gibi” zarf-fiiliyle aynı anlama sahiptir. Benzerlik ve yanı sıralık bildirir.

Form

-(y)acak” sıfat fiili, “iyelik eki” ve “gibi” edatının birleşmesiyle oluşmuştur. Diğer ulaçlar gibi sadece olumlu ve olumsuz halleri vardır.

OLUMLU

Bu zarf-fiilin olumlu yapı formülü şu şekildedir:

fiil kökü + “-acak” eki + iyelik eki + gibi

OLUMSUZ

Bu zarf-fiilin olumsuz yapı formülü şu şekildedir:

fiil kökü + “-ma” eki + “-acak” eki + iyelik eki + gibi

fiil kökü: başla-

Kişi Olumlu Olumsuz
Ben Başla-y-acağ+ım gibi Başla-ma-y-acağ+ım gibi
Sen Başla-y-acağ+ın gibi Başla-ma-y-acağ+ın gibi
O Başla-y-acağ+ı gibi Başla-ma-y-acağ+ı gibi
Biz Başla-y-acağ+ımız gibi Başla-ma-y-acağ+ımız gibi
Siz Başla-y-acağ+ınız gibi Başla-ma-y-acağ+ınız gibi
Onlar Başla-y-acak+ları gibi Başla-ma-y-acak+ları gibi

Fiil kökü: gör-

Kişi Olumlu Olumsuz
Ben Gör-eceğ+im gibi Gör-me-y-eceğ+im gibi
Sen Gör-eceğ+in gibi Gör-me-y-eceğ+in gibi
O Gör-eceğ+i gibi Gör-me-y-eceğ+i gibi
Biz Gör-eceğ+imiz gibi Gör-me-y-eceğ+imiz gibi
Siz Gör-eceğ+iniz gibi Gör-me-y-eceğ+iniz gibi
Onlar Gör-ecek+leri gibi Gör-me-y-ecek+leri gibi

Use

-(y)acak + iyelik eki + gibi” ulacı “-dık+ iyelik eki + gibi” ile neredeyse aynı anlama sahiptir. Tek bir fark vardır. “(y)acak + iyelik eki + gibi” art arda anlamında kullanılmaz. Bu yüzden şu durumlarda kullanılır:

  1. eklendiği fiilin ana tümceyle benzerliğini göstermek için
  2. eklendiği fiilin ana fiille birlikte olduğu ya da olmadığını anlatmak, ayrıca, yanı sıra anlamı katmak için

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans